Abonament RTV 2022. Jakie stawki abonamentowe obowiązują w 2022 roku?

Abonament RTV 2022 to płatność, której dokonywać powinien każdy posiadacz odbiornika telewizyjnego. Opłata RTV w 2022 roku za radioodbiornik wynosi 7,50 zł miesięcznie, zaś opłata za odbiornik telewizyjny czy też telewizyjny i radiofoniczny to już koszt 24,50 zł/ 1 miesiąc. Wysokość abonamentu może być niższa, jeżeli zdecydujemy się na zapłacenie go z góry za dłuższy okres. Jak wyglądają zniżki? Kto może otrzymać zwolnienie z opłaty?

Abonament RTV na 2022 . Kogo dotyczy?

Abonament RTV co do zasady dotyczy wszystkich posiadaczy radioodbiorników oraz telewizorów.  Każdy, kto posiada oba, bądź którykolwiek sprzęt, zobowiązany jest do opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Na opłatę nie wpływa to, które z kanałów oglądamy i czy rzeczywiście korzystamy z odbiornika. Jest ona przypisana do każdego odbiornika w danym gospodarstwie i jej wysokość nie zmienia się w zależności od tego, czy mamy więcej urządzeń.? 

Opłata RTV 2022. Jaka jest jej wysokość?  

Opłata RTV w 2022 roku za posiadany radioodbiornik wynosi 7,50 zł miesięcznie. Wysokość abonamentu może być niższa, jeżeli zdecyduje się za zapłacenie go z góry za dłuższy okres. Opłata miesięczna za odbiornik telewizyjny czy też telewizyjny i radiofoniczny to koszt 24,50 zł. Tę kwotę również można zmniejszyć, jeśli dokona się opłaty za kilka miesięcy do przodu. 

Zobacz wideo DVB-T2 coraz bliżej. Co oznacza dla nas nowy standard telewizji i kogo czeka wymiana telewizora? [TOPtech]

Wysokość abonamentu RTV. Jak ją obniżyć? 

Dla osób, które chcą zaoszczędzić nieco na abonamencie rtv, istnieją zniżki. Nie są to duże sumy, ale oczywiście korzystne. Płacąc od razu za kilka miesięcy do przodu, abonament za radioodbiornik i telewizor jest niższy. Poniżej prezentujemy, jak wyglądają zniżki. Płacąc abonament za cały rok, miesięczna opłata za radioodbiornik wynosi 6,75 zł zamiast 7,50 zł, zaś za telewizor (lub radio i telewizor razem) 22,05 zł zamiast 24,50 zł. 

Ceny abonamentu za radioodbiornik w 2022 roku ze zniżką: 

 • 14,60 zł, jeśli zapłacimy za dwa miesiące, 
 • 21,60 zł, jeśli zapłacimy za trzy miesiące, 
 • 42,80 zł, jeśli zapłacimy za sześć miesięcy, 
 • 81,00 zł, jeśli zapłacimy za cały rok kalendarzowy. 

Ceny abonament RTV w 2022 r. za telewizor (lub radio i telewizor) ze zniżką: 

 • 47,50 zł, jeśli zapłacimy za dwa miesiące, 
 • 70,60 zł, jeśli zapłacimy za trzy miesiące, 
 • 139,70 zł, jeśli zapłacimy za sześć miesięcy, 
 • 264,60 zł, jeśli zapłacimy za rok kalendarzowy. 

Abonament RTV w 2022 - wyjątki. Kto może liczyć na zwolnienie z opłaty?

Poza wyżej opisanymi rabatami związanymi z płaceniem za kilka miesięcy z góry, ustawodawca zaproponował jeszcze kilka odstępstw od dokonywania pełnych opłat abonamentu. Mowa tu o osobach zwolnionych z uiszczania opłaty. Są to:

 • seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia,
 • osoby z I grupy inwalidzkiej,
 • osoby, które ukończyły 60 lat posiadające jednocześnie prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia,
 • kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi.? 

Cena abonamentu RTV a zwolnienia z opłaty 

Osoby, które posiadają prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych, muszą przedstawić w danej placówce pocztowej odpowiednie dokumenty. Są to dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia, a także specjalne oświadczenie (wzór jest możliwy do pobrania na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji).? 

Zobacz też: Masz radio w samochodzie? Za niezarejestrowany odbiornik możesz słono zapłacić

Więcej o: