Tylko 43 osoby na świecie mają tę grupę krwi. Dlaczego "złota krew" jest tak rzadko spotykana?

Według szacunków naukowców "złotą krew" ma jedna na 6 milionów osób. Jak można się zatem domyślić, jest niezwykle rzadka. Obecnie tylko 43 osoby na świecie mają tę grupę krwi.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Krew dzieli się na cztery grupy: A, B, AB i 0. Każda z nich ma także dodatni lub ujemny współczynnik Rh. Osoby o "złotej krwi" wyróżnia brak antygenów, co określa się mianem Rh 0. Żadna z 61 substancji po prostu w niej nie występuje. 

Zobacz wideo Test CRP - Czego możemy się z niego dowiedzieć?

Co wyróżnia poszczególne grupy krwi? Dzięki temu je rozróżnisz

Podział krwi określa się przez występowania charakterystycznych elementów.  Przykładowo, grupa 0 nie zawiera dystynktywnych antygenów, a grupa AB ma zarówno białka typu A, jak i B. U ludzi, na ten moment opisano 32 możliwe układy. Co więcej, w surowicy znajdują się przeciwciała, skierowane przeciwko nieobecnemu w krwinkach antygenowi. W związku z tym podział jest kompletnie odwrotny Grupa 0 posiada przeciwciała anty-A i anty-B, a grupa AB nie ma żadnych składników tego typu. 

Oprócz antygenów A-B i przeciwciał, w krwi występuje także białko określane literą D. Aż 85% całej populacji posiada ten czynnik. W tym przypadku mówimy o grupie Rh+. Brak wspomnianego antygenu oznaczany jest jako ujemne Rh. Przy transfuzji osoby nieposiadające tego białka, mogą oddać krew także ludziom o grupie Rh+. Taka wymiana nie może jednak zadziałać w drugą stronę. Z tego powodu dawcy z kategorii 0 Rh- są uważani za uniwersalną grupę. Brak antygenów pozwala na transfuzję do prawie każdego innego rodzaju krwi

"Złota krew" to najrzadsza grupa. Ma ją niecałe 50 osób na świecie

Obecnie "złotą krew" mają zaledwie 43 osoby na świecie. Według ekspertów jej przyczyną jest mutacja w genie RHCE, pochodząca od obu rodziców. Jest to zjawisko dziedziczne tak jak i przejmowanie każdej innej grupy krwi po swoich przodkach. 

Więcej o: