Co to jest zachowek? Dowiedz się, czym jest to uprawnienie i komu przysługuje

Co to jest zachowek? To pytanie, z którym czasem zderzamy się po śmierci osoby najbliższej. Dobrze jest wiedzieć, czym jest, zanim pojawi się problem rozliczeń z rodziną. Co to jest zachowek? Jest przede wszystkim prawem, które ma chronić interesy osób, które byłyby powołane do dziedziczenia wg przepisów ustawy, a np. zgodnie z treścią testamentu, spadek przypadł komuś innemu.

Co to jest zachowek po rodzicach? Jedno z najczęściej powstających pytań

Co to jest zachowek? Zachowek wiąże się z pokrewieństwem. Co to jest zachowek po rodzicach? Jest to to samo prawo, które przysługuje rodzicom, małżonkowi lub dzieciom po śmierci spadkodawcy, jeśli spadkobiercy nie mogli dziedziczyć wg przepisów ustawy. Należy pamiętać, że możliwość skorzystania z niego przysługuje tym osobom tylko wtedy, gdy w danym, konkretnym przypadku dziedziczyliby po spadkodawcy ustawowo. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których ktoś chce, aby jego majątek po śmierci otrzymała konkretna osoba – nawet czasem z nim niespokrewniona. Przy pomocy testamentu lub darowizny przekazuje wtedy określoną własność rzecz tej osoby. Wówczas prawo do zachowku przysługuje tym, którzy dziedziczyliby te składniki majątkowe zgodnie z przepisami, np. ojciec miał dwie córki, darował mieszkanie jednej z nich, a po jego śmierci nie było innego majątku. Druga z kobiet może zatem domagać się od siostry stosownego zachowku, bo gdyby rodzic nie darował nieruchomości, to obie siostry dziedziczyłyby ją po jego śmierci.

Co to jest zachowek i ile wynosi?

Zapłata zachowku czasem może znacząco obciążyć budżet domowy. Co to jest zachowek i ile wynosi zależy od konkretnej sytuacji. Zasadniczo wyrażony może być tylko kwotowo, ale nie ma żadnych przeciwwskazań, by osoba uprawniona zrezygnowała z przysługującego jej prawa (zrzekła się go) lub aby strony porozumiały się w inny sposób i np. jakaś rzecz została po prostu oddana uprawnionemu. Jeśli jednak strony nie potrafią ugodowo rozwiązać sporu, to zwykle sprawa trafia do sądu, który ostatecznie rozstrzyga, ile i komu przysługuje pieniędzy. Wyliczenie wartości należnego rodzicom, małżonkowi czy dzieciom, zachowku nie jest łatwe, bo uwzględnić należy wiele czynników, np.: ilość osób uprawnionych do zachowku, czy wartości poczynionych przez spadkodawcę darowizn. Główną zasadą jest, że zachowek przysługuje w wysokości ½ wartości udziału spadkowego, który by otrzymała dana osoba, gdyby dziedziczyła ustawowo. Od tej reguły jest wyjątek – gdy osoba uprawniona w chwili otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) jest trwale niezdolna do pracy lub nie ukończyła 18 lat. Wtedy zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego.

Zobacz wideo Dziecko dziedziczy długi i co dalej? Adwokat: Jest prawnie chronione

Co to jest zachowek spadkowy? Trudne pytanie, które może dotyczyć każdego

Co to jest zachowek spadkowy? Ano dokładnie to, o czym już była mowa, czyli kwota należna w sytuacji, gdy określona osoba nie została powołana do spadku, a dziedziczyłaby ustawowo lub gdy w wyniku wcześniej poczynionej darowizny teraz nie można odziedziczyć określonego składnika majątkowego po zmarłym. Ogólnie spadek to zespół praw i obowiązków, które przechodzą na inną osobę po śmierci spadkodawcy. Wśród nich mogą znaleźć się również różne zobowiązania, w tym zadłużenia finansowe.

Co to jest zachowek od darowizny?

Warto pochylić się nad zagadnieniem, co to jest zachowek od darowizny tak samo, jak zachowek w przypadku dziedziczenia testamentowego. Generalnie jest to to samo uprawnienie. Zachowek w swej idei stanowi swoistego rodzaju odszkodowanie dla osób, które dziedziczyłyby ustawowo. W wyniku np. darowizny może się okazać, że rodzic, dziecko czy małżonek nie otrzyma niczego po śmierci spadkodawcy albo dostanie mniej. Wówczas może skorzystać z prawa do zachowku.

Co to jest zachowek po śmierci? Pytanie, które czasem zadaje sobie małżonek, rodzic lub dzieci

Niestety w życiu raz na jakiś czas musimy zderzyć się z trudnymi sprawami związanymi ze zgonem osób bliskich. Jedną z takich kwestii jest odpowiedź na pytanie, co to jest zachowek po śmierci? Idealna sytuacja miałaby miejsce, gdyby rodzina potrafiła się porozumieć i uszanowała wolę spadkodawcy, który w ten czy inny sposób rozdysponował swoim majątkiem, a konsekwencji -  nie występowała przeciwko sobie w sądzie o zapłatę. Życie jednak pisze różne scenariusze i dobrze jest wiedzieć, że istnieje uprawnienie, z którego w określonych przypadkach możemy skorzystać. Zachowek jest zagadnieniem skomplikowanym i jeśli się pojawi konieczność skorzystania z tego prawa, warto skonsultować się z radcą prawnym lub adwokatem.

Zobacz też: Śmierć kredytobiorcy. Kto odpowiada za długi i co należy zrobić tuż po śmierci?

Więcej o: