200 zł do emerytury co miesiąc, dla wybranych seniorów. ZUS nie odpowiada za ten zastrzyk gotówki

Oprócz trzynastej i czternastej emerytury, a także innych świadczeń, seniorzy mogą liczyć na dodatkowe 200 złotych do emerytury. Świadczenie jest wypłacane dożywotnio i co miesiąc, jednak ZUS nie ma z tym nic wspólnego. Kto wypłaci świadczenie i jak je otrzymać?

W związku z rosnącą inflacją, a zatem wzrostem cen produktów i wielu opłat, podwyższono minimalne emerytury, ale wypłacono też świadczenie, które do tej pory nie miało być cykliczne. Mowa o czternastej emeryturze, którą już zapowiedziano także na przyszły rok. Ten zastrzyk gotówki wypłacił jednak ZUS, a wielu seniorów nie wie, że nie jest to jedyne źródło dodatkowych świadczeń. Mają bowiem szansę na 200 złotych do emerytury dożywotnio i co miesiąc. Dotyczy aż trzech grup osób.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl

200 złotych do emerytury dla seniorów, którzy nieśli pomoc w OSP

200 złotych do emerytury co miesiąc przysługuje strażakom i strażaczkom z Ochotniczej Straży pożarnej. Jeśli nieśli pomoc przez minimum 25 lat i osiągnęli wiek emerytalny, mogą liczyć na dodatkowe świadczenie. Warunkiem przyznania dodatkowego zastrzyku gotówki jest wskazanie trzech świadków, którzy poświadczą, że emeryt lub emerytka w przeszłości brali udział w akcjach ratowniczych przynajmniej raz do roku. 

200 złotych dla emerytury dla osób, które pomagały w górach

W 2022 roku zmieniły się przepisy i na 200 złotych do emerytury mogą liczyć również ratownicy i ratowniczki TOPR i GOPR. W obu przypadkach obowiązują takie same zasady jak powyżej.

200 złotych do emerytury co miesiąc i dożywotnio, ale nie z ZUS. Jak otrzymać pieniądze?

Aby pobierać świadczenie 200 złotych do emerytury, należy:

  • Wypełnić wniosek z klauzulą RODO,
  • Znaleźć trzech świadków, którzy wypełnią oświadczenia potwierdzające udział wnioskującego w akcjach ratowniczych, przy czym jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej,
  • Udać się do urzędu gminy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków,
  • Wraz z wnioskiem oraz oryginałami oświadczeń udać się do powiatowego lub miejskiego komendanta Staży Pożarnej.

Pieniądze wypłaci Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Więcej o: