Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Jeśli nie masz tego dokumentu, ZUS nie wypłaci ani grosza

Jakie warunki należy spełnić, aby osoby urodzone między 1948 a 1969 rokiem mogły przejść na wcześniejszą emeryturę? Nie tylko wniosek się liczy! Jeśli nie masz tego wpisu, nie otrzymasz zastrzyku gotówki. Wyjaśniamy, co oprócz wniosku należy złożyć w ZUS-ie oraz kiedy.

Niezbędne dokumenty oraz wniosek należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia lub zamierzonym terminem przejścia na emeryturę - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS albo przez internet na stronie PUE. Niestety, może on nie wystarczyć.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl. 

Osoby urodzone między 1948 a 1969 rokiem mogą składać wniosek. Jakie są warunki?

Osoby urodzone między 1948 a 1969 rokiem mogą składać wnioski o wcześniejszą emeryturę, jednak nie każdy może to zrobić. O wcześniejszą emeryturę mogą się ubiegać osoby, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a do tego:

  • mają 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu i mogą to potwierdzić dokumentami,
  • mają wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (w zależności od rodzaju pracy jest on różny),
  • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub zrzekły się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Wcześniejsza emerytura 2023 dla osób urodzonych między 1948, a 1969

Osoby, które chcą przejść na wcześniejszą emeryturę, muszą mieć odpowiedni wpis w świadectwie pracy potwierdzający wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dotyczy to osób: 

  • wykonujących rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r.,
  • zajmujących stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały,
  • należy także wykazać okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

Muszą załączyć wpis wraz ze wnioskiem, w innym przypadku nie otrzymają świadczenia.

Jak otrzymać wcześniejszą emeryturę? Warunki, o których musisz pamiętać

Osoby, które chcą przejść na wcześniejszą emeryturę, powinny oprócz wniosku, który można pobrać na stronie ZUS złożyć dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie oraz okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a także dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia, urlopu wychowawczego, czy nauki w szkole wyższej. Należy także przekazać informacje o okresach składkowych i nieskładkowych.

Więcej o: