Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. ZUS nie wypłaci pieniędzy przez brak jednego dokumentu

Urodzeni między 1948 a 1969 będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę. Na jakich warunkach? Liczy się m.in. charakter pracy, ale sam wniosek nie wystarczy, aby pobierać wcześniejsze świadczenie. Liczy się też dokument, o którym łatwo zapomnieć.

Jak dowiadujemy się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 zostały objęte nowym systemem emerytalnym. Wśród przewidywanych dla nich świadczeń znalazła się także wcześniejsza emerytura, a warunki jej otrzymania zostały szczegółowo opisane. Jakie informacje są najważniejsze w tym przypadku? Bardzo istotny jest odpowiedni zapis na świadectwie pracy. Co muszą zrobić osoby kwalifikujące się do wcześniejszej emerytury i jakie są terminy?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wcześniejsza emerytura 2023 dla osób urodzonych między 1948 a 1969. Kto może się ubiegać?

Wcześniejsza emerytura w opisywanym przypadku dotyczy pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Są to zawody wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub o znacznym stopniu uciążliwości. Ponadto osoby te muszą:

  • mieć potwierdzony dokumentami staż pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn),
  • mieć wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (określony osobno dla każdego zawodu),
  • nie być członkami OFE lub zrzekły się one środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Podstawą do przyznania wcześniejszej emerytury dla osób między 1948 a 1969 jest odpowiedni zapis na świadectwie pracy mówiący o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach. Bez niego seniorzy nie mają szans na specjalne przywileje.

Praca Będą zmiany w Kodeksie Pracy w 2023 roku. To już oficjalne!

Wcześniejsza emerytura nie dla wszystkich. Kto nie jest upoważniony do świadczenia?

ZUS nie uwzględnia wszystkich okresów przy ustalaniu prawa do wcześniejszej emerytury. Do świadczenia nie będą upoważnione osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach w niepełnym wymiarze czasu, na podstawie umowy zlecenia lub prowadziły własną działalność gospodarczą.

Liczenie pieniędzy Zmiany dla rencistów i emerytów od grudnia. Kto może stracić świadczenia

Jak otrzymać wcześniejszą emeryturę? Pamiętaj o terminach złożenia wniosku

Aby otrzymać wcześniejszą emeryturę, należy złożyć w odpowiedni wniosek. Jest on dostępny do pobrania z Internetu. Można skorzystać również z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Jak podaje strona ZUS, wniosek należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem ostatniego z warunków wymaganych do przyznania świadczenia.

Więcej o: