Ponowne przeliczanie emerytury. Te osoby mogą zyskać zastrzyk gotówki. Mają tylko jedną szansę

Ponowne przeliczenie emerytury w związku z corocznymi zmianami w tablicach sporządzanych przez GUS to szansa, na powiększenie swojego świadczenia. Kto może liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku o przeliczenie emerytury, a kogo one nie będą dotyczyć?

W temacie przeliczania emerytur bardzo istotne są tablice średniego dalszego trwania życia, które są co roku aktualizowane przez Główny Urząd Statystyczny. Nowe tablice każdego roku mogą być korzystniejsze, przez co wielu emerytów chciałoby z nich skorzystać, aby podwyższyć swoje świadczenia. Nie każdy wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie. Kogo dotyczą przeliczenia emerytur? 

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Kiedy można przeliczyć emeryturę? Warunki do spełnienia i zmiana zasad 2022

Na oficjalniej stronie ZUS widnieje, kogo będzie dotyczyło przeliczanie emerytur oraz rent. Wymienione są:

  • Osoby, które składając wniosek o przyznanie świadczenia, nie posiadały wszystkich dokumentów za okresy ubezpieczenia, które można uwzględnić przy obliczaniu go.
  • Mogą udokumentować zarobki sprzed roku przejścia na świadczenie oraz udokumentować zarobki, uzyskane po przyznaniu świadczenia.
  • Osoby, które po przyznaniu emerytury pracowały albo opłacały składki na ubezpieczenie społeczne

Należy pamiętać, że przeliczanie świadczenia następuje na wniosek! Jeśli okaże się, że przysługuje niższe świadczenie, pozostanie ono wypłacane w dotychczasowej wielkościBardzo ważne, aby seniorzy i seniorki pamiętali o zmianie zasad, która obowiązuje od 2022. Wcześniej mogli ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury co kwartał. Teraz mogą wnioskować wyłącznie raz na rok.

Przeliczanie świadczenia emerytalnego, jeśli senior był aktywny zawodowo

Jeśli osoba będąca emerytem bądź rencistą wykonuje pracę zarobkową i podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, może złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia, doliczając okresy składkowe. Można go złożyć raz do roku po zakończeniu kwartału. Jeśli osoba z przyznanym świadczeniem wciąż pracuje po jego przyznaniu i dostaje pensję, która ma wpływ na wysokość emerytury lub renty może złożyć wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru od zarobków:

  • Z dowolnych 20 lat, kiedy podlegała pod ubezpieczenia społeczne,
  • Z 10 kolejnych lat  wybranych z ostatnich 20 lat, poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę.

Ponowne przeliczenie emerytury 2022 i 2023. Nowe tablice GUS

Z nowych tablic wydanych przez GUS skorzystają między innymi osoby, które spełniły warunki do uzyskania świadczenia w okresie pomiędzy kwietniem 2022 roku a marcem 2023 roku. Nowe tablice przedstawiają dane mówiące o tym, że średnie dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn jest niższe, co ma wpływ na wysokość tak zwanej "nowej emerytury". W dużej mierze jest to spowodowane COVID-19.

Więcej o: