Te seniorki dostaną nawet 1300 zł do emerytury co miesiąc. Kluczowy jest wniosek i poświęcenie

Seniorki, które pobierają emeryturę lub rentę, mają szansę na dodatkowe świadczenie co miesiąc. Wyjaśniamy, jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać. To nawet 1300 złotych, o ile emerytka, lub rencistka spełni określone warunki. Dla kogo jest program "Mama 4 Plus"?

O świadczenie można ubiegać się od marca 2019 roku. Dodatek ten jest przeznaczony w większości dla kobiet i wymaga nie tylko wniosku, ale i aktów urodzenia minimum czwórki dzieci.

Więcej podobnych artykułów można znaleźć na naszej stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Mama 4 plus, jakie warunki trzeba spełnić? Kto może ubiegać się o świadczenie? 

Świadczenie może pobierać osoba, która nie ma dochodu zapewniającego niezbędne środki do utrzymania i dodatkowo: 

  • ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci;
  • ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czworo dzieci (z powodu śmierci ich matki lub porzucenia ich albo przez długi czas kobieta ich nie wychowywała);

Dotyczy to wychowywania dzieci własnych, współmałżonka, przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Świadczenie przysługuje osobom mieszkającym w Polsce co najmniej 10 lat. Dodatkowo trzeba mieć:

  • polskie obywatelstwo
  • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także uzyskać prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce
  • jeśli jesteś obcokrajowcem, musisz mieć zalegalizowany pobyt w Polsce.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie wtedy, gdy w trakcie jego pobierania mieszkasz w Polsce

- czytamy w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Mama 4 plus - ile wynosi? Od czego zależy wysokość świadczenia? 

Od marca 2022 roku świadczenie wynosi 1338,44 złote brutto, czyli tyle ile gwarantowana minimalna emerytura. Dodatek w takiej kwocie otrzymają osoby niepobierające renty ani emerytury i nieposiadające dochodu, który zapewnia im niezbędne środki do życia. Z kolei osoby pobierające emeryturę lub rentę w kwocie niższej niż najniższa emerytura dodatek stanowi dopełnienie kwoty 1338,44 złote brutto - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. Do otrzymania świadczenia konieczne jest złożenie wniosku. Druk znajdziesz na stronie internetowej www.zus.pl lub w placówkach ZUS. 

Więcej o: