Ile można dorobić do renty i emerytury? Zaskakujące limity na 2023 rok nie obowiązują tylko tych osób

Ile można dorobić do renty i emerytury? Osoby, którym przysługują wcześniejsze świadczenia, muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami w tym zakresie. Od grudnia 2022 zmieniają się obowiązujące limity. Ile może dorobić emryt w 2023?

Świadczenia osób dorabiających do renty lub emerytury mogą zostać pomniejszone, a nawet zawieszone, jeśli uzyskany dochód przekroczy określony limit. Wynika to z zapisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ograniczenia dotyczą jednak tylko osób korzystających z wcześniejszych świadczeń. Limity natomiast zmieniają się także co kwartał, dlatego tak ważne jest, by na bieżąco śledzić oficjalne ustalenia ogłaszane przez właściwe jednostki.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Interesują cię wiadomości z kraju? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ile można dorobić do emerytury i renty? Kiedy świadczenie może być pomniejszone?

Limity dorabiania do emerytury są ustalane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, które jest ogłaszane Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Można je również znaleźć na stronie ZUS. Dochód osób pobierających wcześniejsze świadczenia nie może przekraczać 70% tej kwoty. W przeciwnym razie świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone. Całkowite zawieszenie następuje, gdy dodatkowy dochód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ile może dorobić emeryt lub rencista od grudnia 2022? Jakiej kwoty nie można przekroczyć?

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2022 wyniosło 6480,67 zł. Oznacza to, że limity dorabiania do emerytury w grudniu 2022 oraz styczniu i lutym 2023 wyniosą:

  • 4536,50 zł (70% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), a zarobki powyżej tej kwoty wpłyną na pomniejszenie pobieranego świadczenia,
  • 8424,90 (130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), a zarobki powyżej tej kwoty będą skutkować zawieszeniem świadczenia.

Ile można dorobić do emerytury? Grupa wolna od limitów 2023

Nie wszystkie osoby pobierające rentę lub emeryturę muszą martwić się o limity przychodów. Nie dotyczy on osób, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny i zyskały prawo do emerytury na tej podstawie. Spokojne mogą być również osoby z prawem do emerytury częściowej, do renty inwalidy wojennego, a także osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Więcej o: