Nie każdy urodzony między 1948 a 1969 otrzyma emeryturę. Odmowa jest możliwa w kilku przypadkach

Jakie dokumenty należy wypełnić, aby otrzymać świadczenie emerytalne? Emerytura dla urodzonych między 1948, a 1969 wypłacana jest na określonych zasadach. Te osoby muszą pamiętać m.in. o terminie złożenia dokumentu, który dostarczą do ZUS.

Jeden dokument zaważa nad tym, czy osoba urodzona w latach 1948 - 1969 otrzyma emeryturę. O czym mowa? Co należy złożyć w urzędzie i dlaczego? Wniosek niektórych może zostać odrzucony.

Zobacz wideo Abramowicz: W Polsce nie ma znaczenia, czy się zarobiło, czy nie, składkę do ZUS-u trzeba zapłacić

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dla kogo jest wcześniejsza emerytura? Te zawody mają szczególny przywilej

Na wcześniejszą emeryturę mogą liczyć tylko obywatele, wykonujący konkretny zawód. Praca taka musiała być wykonywana w trudnych i szkodliwych dla zdrowia warunkach. Przykładowe zawody, które zaliczają się do wcześniejszej emerytury dla osób urodzonych między 1948, a 1969 rokiem:

  • praca w hutnictwie,
  • praca w górnictwie,
  • praca wykonywana pod ziemią,
  • praca wykonywana na i pod wodą,
  • praca w służbie zdrowia.

Emerytura dla urodzonych między 1948, a 1969. O czym trzeba pamiętać?

Jednym z najważniejszych warunków jest staż pracy, potwierdzony dokumentem — kobiety 20 lat, a mężczyźni 25 lat. Osoba, która chce skorzystać ze wcześniejszej emerytury, musi również udokumentować fakt, nieuczestniczenia w OFE, czyli otwartym funduszu emerytalnym. Warto pamiętać, że ZUS nie uwzględni do wcześniejszej emerytury okresu, gdy praca wykonywana była np. na pół etatu lub była wykonywana na podstawie umowy zlecenia.

Mama zmienia dziecku pieluszkę Oto najczęstsze błędy w pielęgnacji skóry dziecka

Kiedy złożyć dokumenty o wcześniejszą emeryturę? Pamiętaj o tym terminie

Do ZUS-u należy złożyć komplet dokumentów oraz oczywiście potwierdzenie o pracy w szkodliwym otoczeniu. Wniosek trzeba złożyć nie szybciej niż 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia.

Nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem ostatniego z warunków wymaganych do przyznania świadczenia. Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, organ rentowy wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia wskazując, które warunki nie zostały spełnione.

Czytamy na stronie ZUS-u

Więcej o: