Abonament RTV 2023: kto jest zwolniony z opłat? Tylko ten dokument uchroni cię od mandatu

Abonament RTV to obowiązkowa opłata, którą uiszczać muszą niemal wszyscy posiadacze telewizorów oraz radioodbiorników. Przepisy przewidują jednak też zwolnienie od opłat RTV dla wybranych grup osób. Kto jest zwolniony z opłat RTV? Odpowiadamy.

Kwestie związane z abonamentem RTV są szczegółowo określone w Ustawie o opłatach abonamentowych. Zgodnie z Ustawą, każda osoba, która zakupiła telewizor lub radioodbiornik ma obowiązek zarejestrowania urządzenia oraz uiszczania odpowiednich opłat za jego użytkowanie. Część osób jest jednak z tego obowiązku zwolniona. Niemniej konieczne jest też podęcie przez nie odpowiednich kroków, które pozwolą im uniknąć nałożenia kary w czasie kontroli.

Zobacz wideo Agnieszka Pomaska o planach likwidacji TVP Info

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kto nie musi opłacać RTV? Pełna lista osób zwolnionych z opłat RTV

Jak dowiadujemy się na stronie Krajowe Rady Radiofonii i Telewizji, uprawnieni do zwolnienia z opłat abonamentowych to m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Pełna lista osób zwolnionych z opłat RTV jest jednak jeszcze większa. Można ją znaleźć na stronie Poczty Polskiej wraz ze szczegółami dotyczącymi dokumentów uprawniających do zwolnienia.

Mandat za abonament RTV. Osoby zwolnione z opłat RTV a przepisy prawne

Bardzo ważne dla wszystkich osób uprawnionych do zwolnienia z opłat RTV jest poinformowanie o swojej sytuacji w urzędzie Poczty Polskiej. Należy wówczas złożyć odpowiedni dokument potwierdzający nasze prawa, a także oświadczenie, którego wzór znajdziemy na wyżej wspomnianej stronie KRRiT. Co ważne, zwolnienie z opłat obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełnimy wszelkich formalności w urzędzie pocztowym.

Abonament RTV 2023. Ile wyniosą opłaty dla pozostałych osób?

Zgodnie z nowymi stawkami ogłoszonymi przez KRRiT, abonament RTV od 2023 będziemy wynosić:

  • za korzystanie z radia (samochodowego lub domowego): 8,70 zł miesięcznie (wcześniej: 7,50 zł);
  • za posiadanie telewizora lub telewizora i radioodbiornika: 27,30 zł miesięcznie (wcześniej: 24,50 zł).
Więcej o: