Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Nie masz tego jednego dokumentu? Nic nie dostaniesz!

Dla kogo jest wcześniejsza emerytura? Z wcześniejszego świadczenia mogą skorzystać również osoby urodzone między 1948 a 1969, jednak nie wszystkie. Dla kogo jest wcześniejsza emerytura i o jakim dokumencie nie można zapomnieć? Odpowiadamy

Szczegółowe zasady przyznawania emerytur osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 zostały opisane na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Przewidują one również wcześniejsze świadczenia dla osób urodzonych między 1948 a 1969. Nie zostaną one jednak przyznane, jeśli zabraknie jednego dokumentu. Kto zatem może starać się o wcześniejszą emeryturę w tym przypadku?

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Najważniejsze informacje

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 przysługuje wyłącznie osobom, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Oznacza to zawody wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub o znacznym stopniu uciążliwości. Dodatkowe wymogi to:

  • osiągnięcie wymaganego wieku emerytalnego (zależny od płci i wykonywanej pracy),
  • posiadanie odpowiedniego stażu okresów składkowych i nieskładkowych (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn),
  • posiadanie wymaganego stażu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (może być on różny dla poszczególnych zawodów),
  • brak członkostwa OFE lub przekazanie zgromadzonych środków na dochód budżetu państwa.

Kalendarze 2023 Kalendarz 2023. Kiedy zaplanować urlop? Weź wolne na długi weekend

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Ten dokument jest niezbędny

Warunkiem niezbędnym dla otrzymania wcześniejszej emerytury w omawianym przypadku są odpowiednie zapisy w świadectwie pracy. Informacje te muszą być zawarte według wykazu, działu i pozycji, które wymienione zostały w Rozporządzeniu o szczególnych warunkach pracy z 1983. Ponadto konieczne jest podanie okresu, w którym praca w szczególnych warunkach była wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu.

Czym się kierować podczas kupowania prezentów świątecznych, by nie popełnić gafy? (zdjęcie ilustracyjne) Czym się kierować podczas kupowania prezentów świątecznych, by nie popełnić gafy?

Jak złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę? Pamiętaj o terminach

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie ZUS, wniosek o wcześniejszą emeryturę należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem ostatniego z warunków wymaganych do przyznania świadczenia. Sam wniosek zaś jest dostępny do pobrania ze strony internetowej lub można skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

Więcej o: