Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. ZUS odmówi świadczenia, jeśli nie masz tego dokumentu

Dla kogo jest wcześniejsza emerytura? Szczególne przywileje dotyczą urodzonych między 1948 a 1969. Warto pamiętać, że muszą oni spełnić określone warunki. O jakim dokumencie nie można zapomnieć przy składaniu wniosku? Wyjaśniamy, jak otrzymać wcześniejszą emeryturę.

Jak informuje ZUS na oficjalnej stronie, osoby urodzone między 1948 a 1969 powinny złożyć odpowiednie wnioski nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia lub zamierzonym terminem przejścia na emeryturę. Można zrobić to osobiście lub przez Internet. Wniosek nie zostanie jednak pozytywnie rozpatrzony, a wcześniejsza emerytura przyznana, bez spełnienia niezbędnych wymagań. Bardzo istotne są tu odpowiednie zapisy w świadectwie pracy.

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Kto może składać wniosek?

Wcześniejsza emerytura dla osób urodzonych między 1948 a 1969 dotyczy seniorów, którzy pracowali w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione to:

  • odpowiedni staż pracy potwierdzony dokumentami (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn),
  • wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (różni się on w zależności od zawodu).

Ponadto osoby ubiegające się o świadczenie nie mogą być członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub zrzekły się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen ciepła, z którego korzystają mieszkańcy bloków. Waloryzacja emerytur 2023. Tabela wskazuje na podwyżki. Jak duże?

Urodzeni między 1948 a 1969 mogą otrzymać wcześniejszą emeryturę. Kluczowy jest ten dokument

Wcześniejsza emerytura zostanie przyznana w omawianym przypadku tylko wtedy, gdy w świadectwie pracy znajdą się odpowiednie wpisy potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dotyczy to osób:

  • wykonujących rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1983,
  • zajmujących stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały.

Należy wykazać również okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

Ludzie - zdjecie ilustracyjne Czy jest nas mniej niż 10 lat temu? Dane nie pozostawiają wątpliwości

Jak otrzymać wcześniejszą emeryturę? Pamiętaj też o tych dokumentach

Przy składaniu wniosku należy także pamiętać o dokumentach potwierdzających osiągane wynagrodzenie, a także dokumentach potwierdzających okres zatrudnienia, urlopu wychowawczego, czy nauki w szkole wyższej. Co więcej, istotne będą informacje o okresach składkowych i nieskładkowych. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie ZUS.

Więcej o: