Oficjalnie: nawet 1,5 tys. złotych miesięcznie dla matek. Te kobiety mają zagwarantowane świadczenie

Wysokie, comiesięczne i dożywotnie świadczenie dla mam, to sposób rządu na wsparcie kobiet, które wychowały co najmniej czworo i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na brak prawa do emerytury. Świadczenie uzupełniające 2023 może wynieść nawet 1588,44 zł. Jak uzyskać "Mama 4+"?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające znane jest również jako program "Mama 4 plus", emerytura matczyna lub emerytura za urodzenie dzieci. Jak podaje oficjalna strona rządowa, świadczenie to ma na celu wsparcie kobiet, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego względu nie mogły one powrócić do pracy zawodowej lub ich staż pracy był niewystarczający do uzyskania prawa do emerytury. Z emerytury matczynej mogą skorzystać również seniorki, które pobierają świadczenie niższe niż minimalna emerytura. Ile wynosi? Jak się o nie ubiegać?

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Program "Mama 4+" 2023. Ile wynosi emerytura za urodzenie 4 dzieci?

Świadczeniobiorcy programu "Mama 4+" mogą liczyć na comiesięczną wypłatę w wysokości minimalnej emerytury w danym roku kalendarzowym pod warunkiem, że nie pobierają emerytury. Świadczenie jest uzupełniające i może osiągnąć maksymalnie taką wysokość jak kwota emerytury najniższej po waloryzacji. Kwota ta zmienia się w marcu 2023 ponownie, właśnie ze względu na waloryzację. Rząd ogłosił już oficjalnie, że najniższa emerytura 2023 wyniesie 1588,44 zł i dokładnie tyle może też przysługiwać w ramach rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Przykładowo matka, która pobiera emeryturę 88,44 zł brutto dostanie co miesiąc 1500 złotych brutto. 

Komu przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające 2023? "Mama 4+" nie tylko dla seniorek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje, jeśli jesteś:

  • matką i ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,
  • ojcem i ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Co ważne, omawiana sytuacja dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Ponadto konieczne jest:

  • polskie obywatelstwo lub
  • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
  • zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem).

Jak dostać emeryturę matczyną? Pamiętaj o wszystkich dokumentach

Jeśli chcemy otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, musimy złożyć w ZUS-ie odpowiedni wniosek. Jego wzór znajdziemy w placówkach urzędu lub na stronie internetowej. We wniosku uwzględnione muszą być następujące informacje:

  • imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (lub seria i numer dowodu osobistego albo paszportu),
  • miejsce zamieszkania,
  • adres do korespondencji (jeśli jest inny niż miejsce zamieszkania),
  • informację o preferowanym sposobie otrzymywania świadczenia,
  • podpis.

Ponadto należy pamiętać o załączeniu do wniosku niezbędnych dokumentów, których wykaz znajdziemy na stronie ZUS.

Więcej o: