Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Przez ten częsty błąd ZUS nie wypłaci świadczeń

Wcześniejsza emerytura to świadczenie, które przysługuje tylko niektórym seniorom. Najczęściej składane są wnioski o wcześniejszą emeryturę dla urodzonych między 1948 a 1969. Trzeba uważać, aby spełnić wszystkie warunki. Dla kogo jest wcześniejsza emerytura i kiedy ZUS może odmówić świadczenia?

Jak można przeczytać na stronie rządowej, osoby urodzone między 1948 a 1969 mogą ubiegać się o szereg świadczeń, w tym o wcześniejszą emeryturę. Dotyczy to jednak wyłącznie osób, które wykonywały określone zawody. Fakt ten musi również zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami. W przeciwnym razie wniosek spotka się z odmową. ZUS nie wypłaci świadczeń, jeśli wnioskujący popełnią jeden z popularnych błędów. Jaki?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Komu przysługuje wcześniejsza emerytura? Świadczenie a rodzaj wykonywanej pracy

W przypadku osób urodzonych między 1948 a 1969 wcześniejsza emerytura przysługuje wyłącznie osobom, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Są to zatem zawody wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub o znacznym stopniu uciążliwości. Zaliczymy do nich m.in. hutników, górników czy pracowników służby zdrowia. Pełny wykaz zawodów dostępny jest na przytoczonej powyżej stronie rządowej.

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Jakie warunki trzeba spełniać?

Samo wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie wystarczy do otrzymania świadczenia. Zgodnie z informacjami podanymi przez ZUS, wnioskodawcy muszą również:

  • osiągnąć wiek emerytalny,
  • posiadać odpowiedni stażu składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn),
  • osiągnąć wymagany staż w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach,
  • nie być członkiem OFE lub zrzec się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Emerytura dla osób urodzonych między 1948 a 1969. Ten dokument jest kluczowy

Warunkiem niezbędnym dla otrzymania wcześniejszej emerytury w omawianym przypadku są odpowiednie zapisy w świadectwie pracy potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia. Wiele osób o tym zapomina i spotyka się z odmową.

Więcej o: