200 zł do emerytury co miesiąc, ale nie z ZUS-u. Ci seniorzy mogą otrzymać dożywotni zastrzyk gotówki

200 zł do emerytury dla seniorów może mieć duże znaczenie, zwłaszcza jeśli taki dodatek jest wypłacany regularnie. Emerytura 2023 może być wyższa nie tylko dzięki waloryzacji. Dodatkowe 200 zł do emerytury przysługuje trzem grupom seniorów, ale nie wypłaca ich ZUS. Kto i jak może dostać dodatek?

Niektóre zawody ze względu na charakter wykonywanej pracy mogą liczyć na dodatkowe przywileje, także w momencie przejścia na emeryturę. Jest to forma doceniania ich zasług. Zaliczyć do nich można świadczenie ratownicze. Jak podaje oficjalna strona rządowa, świadczenie to wynosi 200 zł i co roku podlega waloryzacji. Co ważne, pieniędzy nie wypłaca ZUS, tylko Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

200 zł do emerytury. Kto może otrzymać świadczenie ratownicze?

O dożywotni dodatek w wysokości 200 zł do emerytury mogą starać się trzy grupy seniorów:

  • strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • osoby służące w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym,
  • osoby służące w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Aby otrzymać świadczenie ratownicze, konieczne jest osiągnięcie wieku emerytalnego. Dodatkowo należy udowodnić, że wnioskodawca był aktywny w wymienionych organizacjach przez odpowiednio długi czas (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).

Jak otrzymać dodatkowe 200 zł do emerytury? Dokumenty wymagane do wniosku

Przy składaniu wniosku o świadczenie ratownicze niezbędne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej uczestnictwo w działaniach ratowniczych. W przypadku, gdy nie mamy oficjalnych dokumentów z okresu wykonywania służby (np. przez brak rejestru), konieczne jest oświadczenie trzech świadków. Co ważne, jedna z tych osób powinna wcześniej pełnić funkcję publiczną lub być zatrudniona w urzędzie zajmującym się obsługą organów administracji samorządowej. Wzór oświadczenia świadka dostępny jest do pobrania na stronie Ministerstwa.

Świadczenie ratownicze 2023. Gdzie składać wniosek o 200 zł do emerytury?

Ze względu na to, że świadczenie ratownicze nie jest wypłacane przez ZUS, kompletny wniosek o jego przyznanie należy złożyć do właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (przykład Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu).

Więcej o: