Masz te urządzenia? Możesz zapłacić trzydziestokrotność długu! Tylko te osoby unikną opłat

Użytkownicy popularnych urządzeń mają obowiązek ich rejestracji i uiszczania opłat. W 2023 możemy spodziewać się kontrolerów, którzy będą to sprawdzać. Abonament RTV 2023 jest wyjątkowo wysoki, a potencjalny mandat to nawet trzydziestokrotność długu. Kto jest zwolniony z opłat za abonament RTV? Odpowiadamy.

Przepisy dotyczące abonamentu RTV są regulowane przez Ustawę o opłatach abonamentowych z 2005. Zgodnie z nią każda osoba, która zakupiła telewizor lub radioodbiornik ma obowiązek zarejestrowania urządzenia oraz uiszczania odpowiednich opłat za jego użytkowanie. Ustawa przewiduje również zwolnienie z opłat dla niektórych grup, o ile osoby te wcześniej przedstawią w placówce pocztowej dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia.

Zobacz wideo Jaki jest pomysł PO na media publiczne?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Abonament RTV 2023: ile wynosi? Stawki są wyjątkowo wysokie

Zgodnie z ogłoszeniem KRRiT z 25 maja 2022, abonament RTV 2023 wynosi:

  • 8,70 zł miesięcznie za korzystanie z radia domowego lub samochodowego (wcześniej: 7,50 zł),
  • 27,30 zł miesięcznie za korzystanie z telewizora lub telewizora i radioodbiornika (wcześniej: 24,50 zł).

Są to rekordowe opłaty, ponieważ tak wysokie nie były nigdy wcześniej. W przypadku posiadania niezarejestrowanego urządzenia i braku opłat nałożony będzie mandat w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty obowiązującej w dniu kontroli. W 2023 roku będzie to zatem odpowiednio 261 zł lub 819 zł.

Zmiany w kodeksie pracyKodeks Pracy 2023. Duże zmiany w urlopach, głównie dla rodzin

Kto jest zwolniony z opłat RTV? Pamiętaj, że trzeba to też wcześniej zgłosić

Według informacji dostępnych na stronie KRRiT, osoby uprawnione do zwolnienia z opłat RTV to m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Pełną listę osób zwolnionych z opłat abonamentowych można znaleźć na stronie Poczty Polskiej wraz ze szczegółami dotyczącymi dokumentów uprawniających do zwolnienia. Co ważne, zwolnienia przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te uprawnienia potwierdzono.

bilet na samolotWnosisz bagaż podręczny na pokład samolotu? Możesz tego żałować!

Jak opłacić abonament RTV? Do kiedy płacić abonament RTV za cały rok?

Opłat za abonament RTV wykonuje się za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym celu można udać się bezpośrednio do dowolnej placówki pocztowej lub dokonać płatności online. Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia każdego miesiąca. Warto zaznaczyć jednak, że można też dokonać opłaty rocznej do 25 stycznia 2023. Uzyskamy wówczas 10% zniżki.

Więcej o: