Masz te urządzenia? Możesz zapłacić trzydziestokrotność długu! Tylko te osoby unikną opłat

Użytkownicy popularnych urządzeń mają obowiązek ich rejestracji i uiszczania opłat. W 2023 możemy spodziewać się kontrolerów, którzy będą to sprawdzać. Abonament RTV 2023 jest wyjątkowo wysoki, a potencjalny mandat to nawet trzydziestokrotność długu. Kto jest zwolniony z opłat za abonament RTV? Odpowiadamy.

Przepisy dotyczące abonamentu RTV są regulowane przez Ustawę o opłatach abonamentowych z 2005. Zgodnie z nią każda osoba, która zakupiła telewizor lub radioodbiornik ma obowiązek zarejestrowania urządzenia oraz uiszczania odpowiednich opłat za jego użytkowanie. Ustawa przewiduje również zwolnienie z opłat dla niektórych grup, o ile osoby te wcześniej przedstawią w placówce pocztowej dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia.

Zobacz wideo Jaki jest pomysł PO na media publiczne?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Abonament RTV 2023: ile wynosi? Stawki są wyjątkowo wysokie

Zgodnie z ogłoszeniem KRRiT z 25 maja 2022, abonament RTV 2023 wynosi:

  • 8,70 zł miesięcznie za korzystanie z radia domowego lub samochodowego (wcześniej: 7,50 zł),
  • 27,30 zł miesięcznie za korzystanie z telewizora lub telewizora i radioodbiornika (wcześniej: 24,50 zł).

Są to rekordowe opłaty, ponieważ tak wysokie nie były nigdy wcześniej. W przypadku posiadania niezarejestrowanego urządzenia i braku opłat nałożony będzie mandat w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty obowiązującej w dniu kontroli. W 2023 roku będzie to zatem odpowiednio 261 zł lub 819 zł.

Kto jest zwolniony z opłat RTV? Pamiętaj, że trzeba to też wcześniej zgłosić

Według informacji dostępnych na stronie KRRiT, osoby uprawnione do zwolnienia z opłat RTV to m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Pełną listę osób zwolnionych z opłat abonamentowych można znaleźć na stronie Poczty Polskiej wraz ze szczegółami dotyczącymi dokumentów uprawniających do zwolnienia. Co ważne, zwolnienia przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te uprawnienia potwierdzono.

Jak opłacić abonament RTV? Do kiedy płacić abonament RTV za cały rok?

Opłat za abonament RTV wykonuje się za pośrednictwem Poczty Polskiej. W tym celu można udać się bezpośrednio do dowolnej placówki pocztowej lub dokonać płatności online. Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia każdego miesiąca. Warto zaznaczyć jednak, że można też dokonać opłaty rocznej do 25 stycznia 2023. Uzyskamy wówczas 10% zniżki.

Więcej o: