Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 może nie być wypłacona. ZUS pozbawi te osoby świadczenia

Dla kogo jest wcześniejsza emerytura? Powszechnie wiadomo, że seniorzy urodzeni między 1948 a 1969 mogą ubiegać się o wypłacenie wcześniejszej emerytury. Aby złożyć wniosek, trzeba spełnić odpowiednie warunki. Jak się okazuje, nie każdemu przysługuje takie prawo.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ściśle wyznaczone zasady dotyczące wcześniejszej emerytury. Zanim odejdziemy z pracy warto się z nimi zapoznać. Nie wszystkie osoby urodzone między 1948 a 1969 rokiem dostaną wczesne świadczenia. Sprawdź, co warto musisz wiedzieć.

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Zainteresował Cię ten artykuł? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Kto otrzyma wczesne świadczenia?

Jak podaje ZUS prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje osobom, które urodziły się między 1948 a 1969 rokiem i pracowały w szczególnych warunkach lub w miejscu o szczególnym charakterze. Co to oznacza? Chodzi o zawody stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia, m.in. górnik, hutnik, ratownik medyczny lub ratownik GOPR. Pełny wykaz zawodów jest dostępny na portalu ZUS.

Wcześniejsza emerytura 2023. Jakie warunki trzeba spełnić?

Praca o szczególnym charakterze nie jest jedynym wymaganym kryterium do otrzymania wcześniejszych świadczeń. Trzeba spełnić również inne warunki:

  • osiągnąć wiek emerytalny (ukończenie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),
  • posiadać udokumentowany staż składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn)
  • posiadać odpowiedni staż pracy w szczególnych warunkach (określany w zależności od zawodu)
  • nie być członkiem otwartego funduszu emerytalnego OFE lub przekazać środki zgromadzone z OFE na rzecz budżetu państwa

Jak złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę? Jeden dokument jest bardzo ważny

Aby móc ubiegać się o wcześniejsze świadczenia trzeba mieć udokumentowany staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Takie oświadczenie wystawia pracodawca. Ponadto należy dołączyć potwierdzenie stażu składkowego i nieskładkowego oraz udokumentowanie wysokości wynagrodzenia. Formularze z niepełną dokumentacją zostaną odrzucone. Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem ostatniego wymaganego warunku.

Więcej o: