Emerytura 2023 dla urodzonych między 1948 a 1969. Do kiedy złożyć wniosek? Lepiej nie przeocz terminu!

Wcześniejsza emerytura 2023 dla osób urodzonych między 1949 a 1968 to świadczenie, z którego skorzysta tylko część seniorów. Konieczne jest spełnienie określonych warunków. Komu dokładnie przysługuje? O jakich dokumentach trzeba pamiętać? Termin ma znaczenie!

Jak podaje ZUS na swojej stronie internetowej, osoby urodzone między 1948 a 1969 mogą starać się o otrzymanie wcześniejszej emerytury. Nie zawsze jednak ich wniosek ma szanse być rozpatrzony pozytywnie. Trzeba spełnić określone warunki, a ponadto odpowiednio ten fakt udokumentować.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

 Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Świadczenie tylko dla wybranych grup

O wcześniejszą emeryturę mogą ubiegać się osoby urodzone między 1948 a 1969, które wykonywały pracę w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Zaliczamy do nich m.in. górników i służbę zdrowia. Pełną listę zawodów, którym przysługuje świadczenie wraz z odpowiadającym im wiekiem emerytalnym, można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ile wynosi 13 emerytura 2022 netto? Dwa kluczowe czynniki wpłynęły na jej wysokośćKiedy 13. emerytura 2023 zostanie wypłacona? Rekordowe kwoty

Warunki otrzymania wcześniejszej emerytury 2023. Kto może składać wniosek?

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie ZUS-u, na wcześniejszą emeryturę mogą liczyć osoby, które:

  • osiągnęły wiek emerytalny (różny w zależności od płci i wykonywanej pracy),
  • posiadają odpowiedni staż składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn),
  • osiągnęły wymagany staż w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach,
  • nie są członkami OFE lub zrzekną się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Co ważne, warunki te musiały być spełnione na dzień 31 grudnia 2008.

Będzie podwójna emerytura dla wdowy w 2023? Znamy projekt ustawyBędzie podwójna emerytura dla wdowy w 2023? Znamy projekt ustawy

Wymagane dokumenty. Bez nich wniosek będzie odrzucony

Formularz wniosku o emeryturę (EMP) można znaleźć online na stronie ZUS-u lub w dowolnej placówce urzędu. Co więcej, aby wniosek o wcześniejszą emeryturę mógł być rozpatrzony pozytywnie, należy dołączyć do niego dokumenty potwierdzające:

  • okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • okresy składkowe i nieskładkowe,
  • wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia.

Kompletny wniosek powinien być złożony najpóźniej dzień przed datą 60 urodzin w przypadku kobiet lub 65 w przypadku mężczyzn.

Więcej o: