Emerytura 2023 dla urodzonych między 1948 a 1969. Do kiedy złożyć wniosek? Lepiej nie przeocz terminu!

Wcześniejsza emerytura 2023 dla osób urodzonych między 1949 a 1968 to świadczenie, z którego skorzysta tylko część seniorów. Konieczne jest spełnienie określonych warunków. Komu dokładnie przysługuje? O jakich dokumentach trzeba pamiętać? Termin ma znaczenie!

Jak podaje ZUS na swojej stronie internetowej, osoby urodzone między 1948 a 1969 mogą starać się o otrzymanie wcześniejszej emerytury. Nie zawsze jednak ich wniosek ma szanse być rozpatrzony pozytywnie. Trzeba spełnić określone warunki, a ponadto odpowiednio ten fakt udokumentować.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

 Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Świadczenie tylko dla wybranych grup

O wcześniejszą emeryturę mogą ubiegać się osoby urodzone między 1948 a 1969, które wykonywały pracę w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach. Zaliczamy do nich m.in. górników i służbę zdrowia. Pełną listę zawodów, którym przysługuje świadczenie wraz z odpowiadającym im wiekiem emerytalnym, można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Warunki otrzymania wcześniejszej emerytury 2023. Kto może składać wniosek?

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie ZUS-u, na wcześniejszą emeryturę mogą liczyć osoby, które:

  • osiągnęły wiek emerytalny (różny w zależności od płci i wykonywanej pracy),
  • posiadają odpowiedni staż składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn),
  • osiągnęły wymagany staż w pracy o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach,
  • nie są członkami OFE lub zrzekną się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Co ważne, warunki te musiały być spełnione na dzień 31 grudnia 2008.

Wymagane dokumenty. Bez nich wniosek będzie odrzucony

Formularz wniosku o emeryturę (EMP) można znaleźć online na stronie ZUS-u lub w dowolnej placówce urzędu. Co więcej, aby wniosek o wcześniejszą emeryturę mógł być rozpatrzony pozytywnie, należy dołączyć do niego dokumenty potwierdzające:

  • okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • okresy składkowe i nieskładkowe,
  • wysokość wynagrodzenia otrzymywanego w okresach zatrudnienia lub ubezpieczenia.

Kompletny wniosek powinien być złożony najpóźniej dzień przed datą 60 urodzin w przypadku kobiet lub 65 w przypadku mężczyzn.

Więcej o: