Matczyna emerytura 2023. Dla kogo? Już za chwilę na konta tych mam wpłyną wyższe świadczenia

Program "Mama 4 plus" to świadczenie dla rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci. Jest ono wypłacane comiesięcznie i dożywotnio. Matczyna emerytura 2023 będzie także wyższa niż w roku ubiegłym. Ile wyniesie emerytura za urodzenie dzieci? Jak uzyskać "Mama 4+"? Wyjaśniamy.

Matczyna emerytura to nazwa potocznie używana dla rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Powstało ono z myślą o kobietach, które wychowywały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogły powrócić do pracy zawodowej lub przełożyło się to na mniejszy staż pracy niewystarczający do uzyskania emerytury. Prawo do emerytury za urodzenie dzieci mają również kobiety, których świadczenie jest niższe niż minimalna emerytura. Szczegółowe informacje o programie znajdziemy na stronie rządowej.

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Matczyna emerytura 2023. Komu przysługuje emerytura za urodzenie 4 dzieci?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Matczyną emeryturę 2023 mogą otrzymać:

  • matki, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci,
  • ojcowie, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Dodatkowe warunki to:

  • polskie obywatelstwo lub
  • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
  • zalegalizowany pobyt w Polsce (w przypadku cudzoziemców).

Ile wynosi emerytura matczyna 2023? Wyższe świadczenie dzięki waloryzacji

Emerytura za urodzenie dzieci jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej w danym roku. Kwota ta zmienia się w marcu w wyniku waloryzacji. Rząd poinformował, że najniższa emerytura 2023 będzie wynosić 1588,44 zł brutto, czyli 1455 zł netto. Taką kwotę będą dostawać w ramach "Mama 4+" osoby, które nie mają prawa do własnej emerytury. Natomiast jeśli otrzymywana emerytura jest niższa niż minimalna emerytura, emerytura matczyna stanowi wówczas wyrównanie do tej kwoty.

Należy zaznaczyć też, że według najnowszych ustaleń wskaźnik waloryzacji będzie wyższy, niż wcześniej zakładano. Ostateczna wartość wskaźnika zostanie podana w lutym.

Program "Mama 4+": wniosek. Jak skorzystać ze świadczenia?

Wzór wniosku o emeryturę matczyną można znaleźć w placówkach ZUS-u lub online. Poza złożeniem samego wniosku konieczne jest odpowiednie udokumentowanie m.in. faktu urodzenia i/lub wychowania 4 dzieci. Pełny wykaz dokumentów, które należy dołączyć do podania, znajdziemy na stronie ZUS-u.

Więcej o: