Za zaległy urlop możesz dostać pieniądze! Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy? Jest jeden warunek

Kończy się twoja umowa o pracę, ale przysługują ci jeszcze dni urlopowe? Nie przejmuj się, to nic straconego. Dostaniesz za nie ekwiwalent urlopowy. Na jaką kwotę możesz liczyć? Wyjaśniamy, jak wyliczyć ekwiwalent za urlop, na podstawie współczynnik urlopu.

Prawo do urlopu przysługuje każdemu pracownikowi. Pracodawcy określają własne warunki przyznawania dni wolnych, ale zgodnie z przepisami za niewykorzystany urlop pracownik może odebrać wynagrodzenie. W jakim przypadku? Kalkulator ekwiwalentu za urlop znajdziesz w internecie, ale możesz też to zrobić samodzielnie. Sprawdź, jak to obliczyć.

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Zainteresował Cię ten artykuł? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Komu przysługuje ekwiwalent z niewykorzystany urlop? Jest szczególny przypadek

Zgodnie z przepisami pracownik musi wykorzystać wszystkie dni urlopowe, które przysługują mu w danym roku. Istnieje jednak zapis, według którego w konkretnym przypadku można wypłacić wynagrodzenie za niewykorzystany urlop.

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny

- czytamy w art. 171 Kodeksu pracy. Oznacza to, że taka sytuacja może mieć miejsce tylko w przypadku osób, których umowa o pracę dobiega końca i nie będzie przedłużana. Nie można wypłacić ekwiwalentu stałemu pracownikowi, który po prostu nie chce brać wolnego.

Ile wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Nie ma stałej wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Jest on wyliczany na podstawie wynagrodzenia pracownika. Oznacza to, że będzie on inny w zależności od stawki i wymiaru godzin pracy.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

Obliczanie ekwiwalentu, choć brzmi poważnie, w rzeczywistości nie jest takie skomplikowane i można to zrobić samemu. Wzór został podany w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. W pierwszej kolejności obliczamy współczynnik urlopu. Jak to się robi? Od liczby dni w roku odejmujemy sumę sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Następnie trzeba podzielić ten wynik przez 12. Przykład obliczenia za rok 2022:

[365 (dni w roku) - 114 (suma weekendów i dni wolnych)] : 12 = 20,92

Mając już współczynnik urlopu można obliczyć swój ekwiwalent:

  • Miesięczne wynagrodzenie (składniki stałe i zmienne) podziel przez współczynnik ekwiwalentu. Wynik da ekwiwalent za jeden dzień urlopu.
  • Ekwiwalent za jeden dzień urlopu pomnóż przez liczbę niewykorzystanych dni urlopu.
Więcej o: