Palenie śmieci. Co zrobić, gdy w naszym otoczeniu ktoś spala odpady?

Palenie śmieci, czy to w domowym piecu, czy w ogrodzie, jest w naszym kraju surowo zabronione. Jednak rosnące ceny opału i wywozu śmieci powodują, że niektórzy wciąż palą w piecach tym, czym palić nie wolno. Jeśli podejrzewamy, że nasz sąsiad pali śmieci, powinniśmy zgłosić to odpowiednim służbom.

Jak anonimowo zgłosić palenie śmieci?

Podejrzewający sąsiada o spalanie odpadów często zastanawiają się, jak anonimowo zgłosić palenie śmieci. Osoby wyczuwające na przykład charakterystyczny swąd palonego plastiku wydobywający się z sąsiedniej posesji mogą chcieć uniknąć konfliktu z sąsiadem. W tym celu sprawę można zgłosić do odpowiednich służb anonimowo, bez podawania swoich danych. Takie zgłoszenie musi zostać przyjęte, a służby posiadające do tego stosowne uprawnienia skontrolują, czy w danym gospodarstwie domowym nie spala się śmieci. Warto jednak wiedzieć, że anonimowe zgłoszenie podejrzenia popełnienia wykroczenia będzie skutkowało tym, że zgłaszający nie będzie mógł uzyskać statusu pokrzywdzonego z tytułu negatywnego oddziaływania dymu.

Gdzie zgłosić palenie śmieci?

Warto wiedzieć, gdzie zgłosić palenie śmieci. Podejrzewając, że w pobliskim gospodarstwie domowym spalane są śmieci, najlepiej zadzwonić do Straży Miejskiej i złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, polegającego na spalaniu odpadów. Składając takie zawiadomienie należy podać miejsce i czas zdarzenia. Strażnik ma obowiązek przyjąć zawiadomienie i przeprowadzić czynności wyjaśniające. Jeśli podamy swoje dane, uzyskamy status zawiadamiającego o wykroczeniu, jeśli zaś ponadto w momencie zawiadomienia o wykroczeniu będziemy narażeni na oddziaływanie dymu z komina, uzyskamy status pokrzywdzonego. Warto też wiedzieć, że takie uprawnienia uzyskamy tylko wówczas, jeśli złożymy zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia. Jeśli zgłosimy jedynie palenie śmieci, Straż Miejska nie potraktuje nas jako strony w sprawie.

Palenie śmieci można też z powodzeniem zgłosić do urzędu gminy lub miasta. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mają uprawnienia do tego, by nakazać odpowiednim służbom przeprowadzenie kontroli na terenie danej posesji. Podobnie jak w przypadku zgłoszenia sprawy Straży Miejskiej, można zastrzec sobie anonimowość. Ostatecznie sprawę można też zgłosić na Policję, jednak interwencja policjantów może okazać się nie zawsze skuteczna. Warto też wiedzieć, że jeśli działania Straży Miejskiej czy urzędu miasta/gminy wydają nam się nieskuteczne, niewystarczające lub opieszałe, możliwe jest złożenie zażalenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a nawet zawiadomienia do prokuratury. 

Zobacz wideo Do jakiego kontenera wrzucić paragon, a gdzie stare ubrania? Wyjaśniamy

Kara za palenie śmieci: czy jest dotkliwa?

Kara za palenie śmieci jest dość niska, z pewnością dlatego wciąż wiele osób dopuszcza się tego procederu. Palenie śmieci w Polsce jest surowo zabronione. Termiczne przetwarzanie odpadów możliwe jest wyłącznie w wyspecjalizowanych spalarniach odpadów. Kto tych przepisów nie przestrzega, podlega karze aresztu lub grzywny. W piecach grzewczych dozwolone jest spalanie wyłącznie takiego opału, do którego dane urządzenie jest przystosowane. W domowych piecach można więc spalać: węgiel kamienny, pellet, groszek, nieimpregnowane drewno, brykiet ze słomy, zboża, łupiny orzechów i inne biopaliwa. Straż Miejska może wystawić mandat za stosowanie zakazanych paliw, palenie odpadów w kominku, piecu czy kotle grzewczym, bądź też palenie śmieci na powierzchni ziemi. Palenie śmieci traktowane jest jak wykroczenie, za które Straż Miejska może wystawić mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, osobie, która popełniła wykroczenie, może grozić do 30 dni aresztu, bądź grzywna w wysokości do 5000 złotych.

Osoby, które mimo zakazów palą śmieci w piecach czy ogrodach, najwyraźniej nie zdają sobie sprawy z tego, że jest to szkodliwe zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla ludzkiego zdrowia. Podczas spalania śmieci powstają spaliny, które zawierają takie toksyczne substancje, jak na przykład:

  • formaldehyd (powoduje kaszel, duszności, kołatanie serca),
  • dwutlenek siarki (wywołuje trudności z oddychaniem),
  • metale ciężkie, zwłaszcza rtęć i kadm (przyczyniają się do rozwoju białaczki),
  • dioksyny (są rakotwórcze),
  • tlenek węgla (wpływa negatywnie na czerwone krwinki),
  • cyjanowodór (wraz z parą wodną tworzy kwas pruski blokujący oddychanie tkankowe),
  • tlenek azotu (powoduje uszkodzenie płuc).

Zobacz też: Gdzie wyrzucić termometr rtęciowy zgodnie z zasadą segregacji śmieci? Podpowiadamy

Więcej o: