Abonament RTV 2023. Kontrole są jednak obowiązkowe? Wszystko, co musisz wiedzieć, aby uniknąć kary

Opłaty za abonament RTV są wciąż tematem, który wywołuje wiele dyskusji. Czy mamy obowiązek wpuszczenie kontrolera z Poczty Polskiej do domu? Jak wygląda kontrola RTV? Kiedy możemy dostać mandat i za co dokładnie? Wyjaśniamy wątpliwości, które budzi abonament RTV 2023 i kontrole z Poczty Polskiej.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Poczty Polskiej, kontrole przeprowadzane są przez uprawnionych pracowników Poczty Polskiej. Kontrolerami nie są zatem listonosze, jak wiele osób wciąż uważa. Odwiedzający kontroler powinien okazać nam legitymację i wyjaśnić cel wizyty. Co jednak następuje później? Scenariuszy może być kilka.

Zobacz wideo Co PiS-owi da zaprogramowanie naszych pilotów? Włodzimierz Czarzasty tłumaczy

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Abonament RTV: czy trzeba wpuścić kontrolera? Jakie są konsekwencje za niewpuszczenie?

Wizyta kontrolera nie oznacza jeszcze, że mamy obowiązek wpuścić go do domu. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2018 (II GSK 590/18):

Ustawa nie daje kontrolerom prawa żądania wstępu do pomieszczeń celem sprawdzenia posiadania w nich urządzeń wymagających rejestracji i opłat.

Nie będzie się to wiązało z żadnymi konsekwencjami. Z drugiej strony nie oznacza to też, że pracownik Poczty Polskiej nie odwiedzi nas ponownie. Co więcej, kontrole nie są ograniczone określonymi terminami.

Abonament RTV: kara to nawet 30-krotność należności. Kiedy może być nałożona w czasie kontroli?

Podczas kontroli sprawdzane będą dwie rzeczy:

  • czy posiadamy odbiornik telewizyjny lub radiowy,
  • czy umożliwia on natychmiastowy odbiór programu.

Jeśli te warunki są spełnione, wymagane od nas będzie, aby posiadane urządzenie było zarejestrowane. W przypadku stwierdzenia posiadania niezarejestrowanego odbiornika nałożona zostanie kara w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu kontroli. W 2023 kwoty te wynoszą 261 zł (za radio) lub 819 zł (za telewizor). Jeśli urządzenie zostało wcześniej zarejestrowane, a mimo to nie płaciliśmy abonamentu, będziemy również musieli spłacić zaległy dług.

Abonament RTV 2023: kto zwolniony z opłat? Te osoby muszą pamiętać o dodatkowych krokach

Część osób jest uprawnionych do całkowitego zwolnienia z opłat abonamentu RTV, o czym informuje Poczta Polska. Należy pamiętać jednak, że poinformowanie kontrolera o przysługującym prawie do zwolnienia podczas kontroli będzie niewystarczające dla uniknięcia kary. Fakt ten należy zgłosić wcześniej w urzędzie pocztowym, przedstawiając odpowiednie dokumenty potwierdzające naszą sytuację. Zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu.

Więcej o: