Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969. Wykonujesz ten zawód? Świadczenie dostaniesz szybciej

Komu przysługuje wcześniejsza emerytura? Osoby, które pracowały w szczególnych warunkach, mogą ubiegać się o wypłacenie świadczenia szybciej niż pozostali. Trzeba jednak pamiętać o ważnych dokumentach, bez których nie można złożyć wniosku. Jakich? Wyjaśniamy!

Wypłacaniem emerytury zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje on również możliwość wcześniejszego pobierania świadczenia w przypadku kilku grup zawodowych. Kto może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę? Sprawdź, czy jesteś jedną z tych osób.

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Zainteresował Cię ten artykuł? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Wcześniejsza emerytura 2023. Komu przysługuje szczególne prawo?

Jak można przeczytać na stronie ZUS, prawo do wcześniejszej emerytury mają osoby, które urodziły się między 1948 a 1969 rokiem i pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Chodzi tu o zawody, które są szkodliwe dla zdrowia i życia lub są wykonywane w miejscu niebezpiecznym. Jest to m.in. praca pod ziemią, praca ratowników górskich czy żołnierzy. Pełną listę zawodów podlegających takiemu oświadczeniu można znaleźć na stronie ZUS.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przejść na wcześniejszą emeryturę? ZUS wyjaśnia

Aby skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury, trzeba spełnić kilka warunków wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Należy:

  • osiągnąć wiek emerytalny (różny w zależności od płci i wykonywanego zawodu),
  • posiadać udokumentowany staż składkowy i nieskładkowy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn)
  • posiadać odpowiedni staż pracy w szczególnych warunkach (określany w zależności od zawodu)
  • nie być członkiem otwartego funduszu emerytalnego OFE lub przekazać środki zgromadzone z OFE na rzecz budżetu państwa

Wniosek o wcześniejszą emeryturę. Jakie dokumenty są wymagane?

Niezbędnym warunkiem do otrzymania wcześniejszego świadczenia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Takie oświadczenie wystawia pracodawca. Należy również dołączyć potwierdzenie stażu składkowego i nieskładkowego oraz dokument przedstawiający wysokość wynagrodzenia w trakcie pracy. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów skutkuje negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

Więcej o: