Ci seniorzy będą pobierać dożywotnio aż 200 zł do emerytury. Wystarczy, że przyprowadzą świadków

Dodatkowe 200 zł do emerytury przysługuje części seniorów, którzy spełniają określone warunki. W niektórych sytuacjach będzie musiało to również być potwierdzone przez świadka, a nawet nie jednego. Komu przysługuje dodatek do emerytury 2023 i jak można go uzyskać? Seniorzy o to świadczenie nie złożą wniosku w ZUS.

Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP to dodatek do emerytury, które zostało wprowadzone w grudniu 2021. Nie jest ono jednak wypłacane przez ZUS, a przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Wysokość dodatku to 200 zł, a świadczenie co roku podlega waloryzacji. Informacje na ten temat dostępne są na oficjalnej stronie rządowej.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Komu przysługuje świadczenie ratownicze 2023? 200 zł do emerytury dla wybranych grup

Świadczenie ratownicze przysługuje osobom, które należą do jednej z trzech grup:

  • strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • osoby służące w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym,
  • osoby służące w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

O dodatek do emerytury mogą ubiegać się osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Ponadto konieczne jest udokumentowanie aktywności w wymienionych organizacjach przez odpowiednio długi czas. Jest to odpowiednio 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Co ważne, przyznane świadczenie wypłacane jest dożywotnio.

Oświadczenie świadków a świadczenie ratownicze. Jak otrzymać dodatkowe 200 zł do emerytury?

Przy złożeniu wniosku o świadczenie ratownicze niezbędne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających okresy odbywania służby, a także uczestnictwo w działaniach ratowniczych. Czasami zdarza się jednak, że takich dokumentów nie posiadamy, np. ze względu na brak rejestru prowadzonego przez daną jednostkę. W takich sytuacjach konieczne jest oświadczenie trzech świadków. Co więcej, jedna z tych osób powinna wcześniej pełnić funkcję publiczną lub być zatrudniona w urzędzie zajmującym się obsługą organów administracji samorządowej.

200 złotych do emerytury. Gdzie złożyć wniosek o świadczenie ratownicze 2023?

Kompletny wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego należy złożyć do właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Przykładowy opis procedury dostępny jest na stronie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Wypłata pieniędzy ma miejsce do 15 dnia każdego miesiąca następującego po przyznaniu świadczenia.

Więcej o: