Ulga na dziecko 2023. Do jakiego wieku obowiązuje i jaki jest limit? Te osoby nic nie dostaną!

Zbliża się termin rozliczania podatków za 2022 rok. W związku z tym Polakom przysługują różne ulgi podatkowe, dzięki którym można zaoszczędzić trochę pieniędzy. Najchętniej podatnicy korzystają z ulgi prorodzinnej. Wyjaśniamy, komu przysługuje ulga na dziecko 2023 i jak z niej skorzystać.

Od 15 lutego 2023 można składać zeznanie podatkowe za poprzedni rok. Warto zapoznać się wcześniej z ulgami, z których można skorzystać przy rozliczeniu. Możliwość odliczenia pieniędzy daje podatnikom najczęściej ulga na dziecko 2022. Do jakiego wieku można z niej skorzystać i komu przysługuje?

Zobacz wideo Czy warto rozliczać się ze współmałżonkiem? Pytamy ekspertkę

Zainteresował Cię ten artykuł? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ulga na dzieci. Do jakiego wieku dziecka można z niej skorzystać?

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby, które pełnią funkcję rodziny zastępczej. Z takiego prawa mogą skorzystać, jeśli mają pod opieką:

  • dzieci małoletnie (poniżej 18. roku życia),
  • dzieci z niepełnosprawnością, które mają przyznany zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną
  • pełnoletnie, uczące się dzieci do 25. roku życia, jeśli nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub kapitałów pieniężnych, z wyjątkiem renty rodzinnej

Ponadto z ulgi na dziecko nie mogą skorzystać osoby, które uzyskały dochody opodatkowane 19 proc. podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub produkcji rolnej oraz dochody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ulga nie przysługuje również wtedy, gdy dziecko zostało umieszczone w specjalnej placówce na mocy orzeczenia sądu lub wstąpiło w związek małżeński.

Ulga na dziecko 2022/23. Kto może z niej skorzystać?

Rodzic, który chce skorzystać z ulgi prorodzinnej musi pamiętać o limitach dochodu. Nie można skorzystać z odliczenia, jeśli przychody w 2022 roku przekroczyły kwotę:

  • 112 000 zł, gdy podatnik pozostaje przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody z małżonkiem),
  • 112 000 zł, jeśli podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko,
  • 56 000 zł, jeśli podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim, w tym również przez część roku

Warto jednak pamiętać, że za osobę w związku małżeńskim nie uważa się podatnika, w stosunku do którego orzeczono separację lub jeśli współmałżonek został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo odbywa  karę pozbawienia wolności. Co ważne, powyższe limity nie dotyczą osób, które wychowują dwójkę lub więcej dzieci.

Jak obliczyć ulgę na dziecko? To zależy od tego, ile jest dzieci

Ulga na dziecko przysługuje w wysokości:

  • na pierwsze dziecko - 92,67 zł miesięcznie,
  • na drugie dziecko - 92,67 zł miesięcznie,
  • na trzecie dziecko - 166,67 zł miesięcznie,
  • na czwarte i każde kolejne dziecko - 225,00 zł.
Więcej o: