Tu pod żadnym pozorem nie wolno palić papierosów. Za załamanie zakazu grozi surowa kara

Palenie szkodzi nie tylko palącym, ale również osobom postronnym. W 2010 roku wprowadzono w Polsce zakaz palenia w miejscach publicznych, by nie narażać osób niepalących na kontakt z dymem. Czasami pojawia się problem z wiedzą, gdzie można palić. W jakich miejscach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia?

Tytoń działa szkodliwie nie tylko na palących, ale również na biernych palaczy, czyli osoby, które same nie palą, ale mają kontakt z dymem papierosowym. Skutkowało to we wprowadzeniu w 2010 roku w Polsce zakazu palenia w miejscach publicznych. Dotyczy to również palenia papierosów elektrycznych. Za niedostosowanie się do zakazu można dostać mandat.

Zobacz wideo

 Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

W tych miejscach nie można palić. Lista 

 • Na terenie zakładów leczniczych i obiektów udzielających świadczenia zdrowotne.
 • W szkołach i jednostkach pomocy społecznej.
 • Na uczelniach.
 • W ośrodkach kultury.
 • W zakładach pracy.
 • W restauracjach.
 • W transporcie publicznym.
 • Na przystankach.
 • Na obiektach sportowych.
 •  Na placach zabaw.
 • W pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Palenie w miejscach publicznych? Tylko w wyznaczonej palarni

Właściciel bądź osoba uprawniona do zarządzania miejscem może wyznaczyć specjalne miejsce do palenia, czyli tak zwaną palarnię. Tam zakaz palenia nie obowiązuje. Gdzie mogą znajdować się takie palarnie?

 • Domy opieki społecznej i spokojnej starości.
 • Całodobowe oddziały psychiatryczne.
 • Hotele.
 • Obiekty obsługi podróżnych.
 • Uczelnie.
 • Zakłady pracy.
 • Lokale gastronomiczno-rozrywkowe.

Jakie kary za złamanie przepisów? Mandaty nie tylko dla palaczy

Za złamanie zakazu palenia w miejscach publicznych, palący może otrzymać upomnienie lub mandat w wysokości od 20 złotych do 500 złotych. Zgodnie z ustawą z 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych właściciele i zarządcy mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu informacji o zakazie palenia tytoniu i e-papierosów. Za brak takiej informacji oraz dopuszczenie do palenia na podległym mu terenie grozi kara grzywny do 2000 złotych.

Więcej o: