Wdowia emerytura 2023 nie tylko dla wdowy. Kogo obowiązuje ten zastrzyk gotówki? Kwota jest rekordowa

Wdowia emerytura wzrasta od 1 marca, pomimo tego, że niedawno kwota już się zwiększyła. Świadczenie to nie wynosi 100 procent, więc wiele osób z niego rezygnuje mimo tego, że wpłynęła na nie waloryzacja. Obecnie trwają prace nad ustawą, która mogłaby to zmienić. Dzięki temu emerytura po mężu mogłaby być podwójna.

Wdowia emerytura to powszechna nazwa renty rodzinnej. Istotnym warunkiem jej otrzymania jest rezygnacja wdowy lub wdowca z otrzymywania własnego świadczenia. W zamian świadczeniobiorca dostaje jednie część świadczenia przysługującego zmarłemu małżonkowi. W wielu przypadkach jest to zatem rozwiązanie niekorzystne finansowo.

Zobacz wideo Wiek emerytalny należy obniżać, podwyższać, zostawić bez zmian?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wdowia emerytura, czyli emerytura po mężu: komu się należy?

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, renta rodzinna przysługuje wdowie lub wdowcowi, dzieciom zmarłego oraz jego rodzicom. Najniższa renta rodzinna co roku podlega waloryzacji i od 1 marca 2023 będzie wynosić 1588,44 zł. Tak wysoka jeszcze nie była, a więc śmiało można uznać ją za rekordową. Otrzymywana renta rodzinna nie może natomiast wynosić mniej niż ta kwota, przy czym dokładna wysokość świadczenia zależy od liczby uprawnionych osób i wynosi:

  • 85% świadczenia zmarłego – dla jednej osoby uprawnionej,
  • 90% świadczenia zmarłego – dla dwóch osób uprawnionych,
  • 95% świadczenia zmarłego – dla trzech i więcej osób uprawnionych.

Renta rodzinna jest dzielona równo na wszystkich uprawnionych.

Renta rodzinna 2023 a ograniczenia. Kto nie otrzyma świadczenia?

Strona ZUS informuje również o możliwości ograniczenia lub zawieszenia wdowiej emerytury, co zależy od wysokości dochodów świadczeniobiorcy. Osoba, która uzyskuje przychód wyższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, otrzyma świadczenie niższe o kwotę przewyższenia. Renta rodzinna będzie całkowicie zawieszona, gdy przychód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

"Renta Wdowia" 2023. Projekt Lewicy umożliwiłby podwójną emeryturę dla wdów

Pod koniec stycznia 2023 został powołany Komitet Inicjatywy Obywatelskiej "Renta Wdowia", o czym możemy przeczytać na stronie Lewicy. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości wyboru dla wdów między dwiema opcjami:

  • zachowaniem własnej emerytury i dodaniem do niej 50% świadczenia po małżonku,
  • wyborem świadczenia po małżonku i dodaniem do tego 50% własnej emerytury.

Obecnie trwa zbieranie podpisów, które umożliwiłyby zaprezentowanie projektu na posiedzeniu Sejmu. Wymagane jest co najmniej 100 tysięcy podpisów, a Lewica ma na to trzy miesiące.

Więcej o: