NFZ odwiedzi cię w domu, ale tylko pod jednym warunkiem. Wprowadzono rewolucyjne zmiany dla pacjentów

Opieka paliatywno-hospicyjna dotyczy chorych, u których leczenie przyczynowe nie przynosi skutków, a jej celem jest poprawa jakości życia pacjenta. Od 1 kwietnia 2023 wprowadzony zostanie nowy produkt rozliczeniowy w jej zakresie: "porada w domu świadczeniobiorcy". Wyjaśniamy, na czym on polega.

Opieka paliatywno-hospicyjna może przybierać różne formy. Nowy produkt rozliczeniowy zostanie wprowadzony w zakresie porady w poradni medycyny paliatywnej. Ponadto obowiązywać będzie nowy kod rozliczeniowy.

Zobacz wideo "Hospicjum uczy znajdowania wartości, dla których warto żyć". Współpracownicy o dziedzictwie ks. Jana Kaczkowskiego

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Opieka paliatywno-hospicyjna. Jakich chorób dotyczy?

Jak informuje portal pacjent.gov.pl opieka paliatywna i hospicyjna dotyczy przede wszystkim osób zmagających się z: nowotworami, AIDS, następstwami chorób ośrodkowego układu nerwowego, niektórymi rodzajami niewydolności, oddechowej, kardiomiopatią, ranami przewlekłymi, owrzodzeniami od odleżyn. Co ważne, wszelkie formy tej opieki są przyznawane na podstawie skierowania od lekarza. Jest to jedyny istotny warunek.

Porada w domu świadczeniobiorcy w ramach. NFZ zapłaci za dwie wizyty tygodniowo

Od 1 kwietnia 2023 poza świadczeniami udzielonymi na miejscu w poradni medycyny paliatywnej, możliwe będzie wykonanie do 2 wizyt w tygodniu w domu pacjenta w ramach porady w poradni medycyny paliatywnej.

Zróżnicowanie wyceny świadczeń realizowanych w poradni medycyny paliatywnej lub w domu pacjenta wymaga wprowadzenia nowego kodu rozliczeniowego. Celem tej zmiany jest spowodowanie wzrostu dostępności do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, poprzez zachęcenie świadczeniodawców do podjęcia się realizacji tego zakresu świadczeń oraz tworzenia nowych podmiotów

- czytamy w uzasadnieniu zarządzenia, którego pełna treść jest dostępna online.

Opieka paliatywna w domu. Co oferuje pacjentom hospicjum domowe?

Opieka paliatywna może być również wykonywana całkowicie w ramach hospicjum domowego. Zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa Zdrowia, świadczenia te obejmują wówczas:

  • opiekę zdrowotną udzielaną przez lekarzy, pielęgniarki, psychologów, rehabilitantów i fizjoterapeutów;
  • leczenie farmakologiczne;
  • leczenie bólu i innych objawów chorobowych;
  • zapobieganie powikłaniom;
  • bezpłatne wypożyczanie wyrobów medycznych i środków pomocniczych (np. inhalatorów, glukometrów, wózków inwalidzkich, kul itp.);
  • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia.

Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu, a lekarskie co najmniej 2 razy w miesiącu, przy czym pacjent ma zapewniony dostęp do opieki całodobowo i 7 dni w tygodniu. Częstotliwość wizyt jest indywidualnie dla każdego chorego.

Więcej o: