Mandaty za abonament RTV 2023 są rekordowe. Te osoby zapłacą nawet trzydziestokrotność długu

Abonament RTV 2023 obowiązuje wszystkich posiadaczy określonych urządzeń. Ile wynoszą opłaty za abonament RTV? Kontrole w domach będą sprawdzać, czy wywiązujemy się z naszego obowiązku. Wyjaśniamy, za co można dostać mandat za abonament RTV, kto zwolniony jest z opłat i jakie są kary.

Opłaty abonamenty RTV dotyczą osób, które posiadają telewizor lub radioodbiornik. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez KRRiT, każde urządzenie powinno zostać zarejestrowane w terminie 14 dni od jego nabycia. Obowiązek uiszczania opłat powstaje w dniu rejestracji.

Zobacz wideo „Trudno nazwać TVP publiczną telewizją. Nie chcemy na to płacić"

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Abonament RTV 2023: ile wynosi? Do kiedy należy opłacić abonament?

Najnowsze stawki za abonament RTV zostały ogłoszone w maju 2022 i wynoszą one:

  • 8,70 zł miesięcznie za korzystanie z radia samochodowego lub domowego;
  • 27,30 zł miesięcznie za posiadanie telewizora lub telewizora i radioodbiornika.

Opłat należy dokonywać comiesięcznie do 25. dnia danego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po rejestracji urządzenia. Wpłaty dokonamy w placówkach pocztowych, przez stronę internetową Poczty Polskiej lub w dowolnej instytucji finansowej.

Abonament RTV: kontrole w domach. Za Ile wynosi mandat RTV i za co można go dostać?

Podczas kontroli wykonywanych przez upoważnionych pracowników Poczty Polskiej sprawdzane jest, czy nasze urządzenie jest zarejestrowane i czy dokonujemy opłat za abonament. Kara za uchylanie się od tych obowiązków to 30-krotność stawek abonamentowych obowiązujących w dniu kontroli. Oznacza to, że w 2023 wynosi ona odpowiednio 261 zł lub 819 zł. W sytuacji, gdy nasze urządzenie zostało zarejestrowane, a mimo to nie płaciliśmy abonamentu, będziemy również musieli spłacić powstały przez ten czas dług.

Abonament RTV: kto zwolniony z opłat? Pamiętaj, aby zgłosić się na poczcie

Do zwolnionych z abonamentu RTV należą m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Aby mieć pewność, że kontroler nie nałoży na nas kary, musimy też zgłosić się wcześniej w placówce poczty. Konieczne będzie przy tym przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających nasze prawo do zwolnienia z opłat. Pełna lista osób zwolnionych wraz z wykazem wymaganych dokumentów dostępna jest online. Co ważne, zwolnienie z opłat obowiązuje dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełnimy formalności.

Więcej o: