To pewne. Seniorzy będą pobierać podwójną emeryturę co miesiąc. Wystarczą dwa wnioski, ale nie w ZUS

Podwójna emerytura 2023 dotyczy trzech grup seniorów. Każda z nich musi spełnić odrębne warunki. Co więcej, dodatkowe świadczenie nie jest wypłacane przez ZUS, a do jego otrzymania konieczne jest złożenie odrębnego wniosku. Komu należy się podwójna emerytura?

Podwójna emerytura przysługuje seniorom, którzy spełnią określone warunki, a ponadto złożą dwa wnioski w odpowiednich urzędach. Dodatkowe świadczenie może stanowić duże wsparcie finansowe, więc warto dowiedzieć się, czy przysługuje nam do niego prawo.

Zobacz wideo Wiek emerytalny należy obniżać, podwyższać, zostawić bez zmian?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Komu należy się podwójna emerytura? Emerytura z KRUS i ZUS

Pierwszą grupą, która może ubiegać się o podwójną emeryturę, są rolnicy, którzy podlegali zarówno ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu ZUS. Dotyczy to osób urodzonych po 31 grudnia 1948, które osiągnęły wiek emerytalny i przez co najmniej 25 lat opłacały składki KRUS i ZUS. Szczegóły dotyczące takiej sytuacji zostały omówione na stronie rządowej. Co ważne, wniosek o emeryturę należy złożyć osobno w obu urzędach.

Podwójna emerytura dla mundurowych. Nowe zasady dla funkcjonariuszy

Nowelizacja ustawy z maja 2022 zmieniła zasady pobierania podwójnej emerytury przez byłych mundurowych. Nowe przepisy dotyczą funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych przyjętych do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 i przed 1 października 2003, którzy mają za sobą co najmniej 25 lat służby. Skorzystać oni mogą z jednego z dwóch rozwiązań:

  • pobierać dwie emerytury, czyli mundurową i za pracę cywilną (przy czym emerytura z ZUS wymaga ukończenia odpowiednio 60 lub 65 lat);
  • doliczyć emeryturę za pracę cywilną do emerytury mundurowej i pobierać jedno świadczenie.

Wnioski w tym przypadku należy złożyć w ZUS-ie oraz ZER MSWiA.

Kiedy podwójna emerytura za pracę za granicą? Zasady różnią się między krajami

Osoby, które pracowały za granicą, mogą pobierać emeryturę z kraju, w którym były zatrudnione. Jak informuje ZUS, nie wpłynie to na ich prawo do polskiego świadczenia. Wymagane przy tym jest jednak spełnienie warunków obowiązujących w obu państwach. Warto zauważyć w tym miejscu, że takie czynniki jak wiek emerytalny mogą różnić się pomiędzy krajami, więc należy sprawdzać to indywidualnie. Co więcej, emerytura zagraniczna może zostać dodatkowo opodatkowana, choć Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma państwami. Ich pełna lista dostępna jest online. Wniosek o emeryturę zagraniczną powinien być złożony w kraju, gdzie praca była wykonywana.

Więcej o: