Renta socjalna 2023. Czy będzie jeszcze wyższa? KO zgłasza projekt, a świadczenie wzrasta

Renta socjalna to świadczenie, które co roku podlega waloryzacji, w związku z czym wzrosło od 1 marca 2023. Możliwe jednak, że będzie ono jeszcze wyższe. W Sejmie trwa obecnie protest dotyczący tego, ile wynosi renta socjalna, a KO zgłosiło projekt w tej sprawie. Wyjaśniamy, jakie są jego założenia.

Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością wraz ze swoimi podopiecznymi rozpoczęli protest w Sejmie w poprzedni poniedziałek. Domagają się oni podwyższenia renty socjalnej i wyrównania jej z najniższym wynagrodzeniem. Przedstawili również projekt obywatelski w tej sprawie. Co ważne, protest ten jest wznowieniem działań z wiosny 2018. Możliwe jednak, że tym razem przyniesie rozwiązania korzystne dla protestujących.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Komu należy się renta socjalna? Zasady przyznawania świadczenia

Jak informuje ZUS, renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18 roku życia,
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia,
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ponadto renta socjalna może zostać przyznana na stałe (jeśli niezdolność do pracy jest stała) lub na czas określony (w przypadku okresowej niezdolności do pracy). Świadczenie przyznawane jest wyłącznie na wniosek, do którego należy dołączyć m.in. zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające lata nauki czy zaświadczenie o stanie zdrowia. Co ważne, zaświadczenie lekarza powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku. Pełny wykaz niezbędnych dokumentów jest dostępny na przytoczonej oficjalnej stronie ZUS-u.

Renta socjalna 2023. Ile wynosi obecnie i ile mogłaby wzrosnąć?

Renta socjalna co roku podlega waloryzacji i od 1 marca 2023 wynosi 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto. Zgodnie z projektem obywatelskim w sprawie osób z niepełnoprawnością kwota ta miałaby wzrosnąć do wysokości minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 3490 zł, czyli 2709 zł netto. Jak się okazuje, projekt nieoczekiwanie zyskał też większe szanse na przedstawienie na posiedzeniu Sejmu. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez portal bankier.pl, projekt został przejęty przez Koalicję Obywatelską i przestawiony jako własny. Rozwiązanie to może realnie wpłynąć na przyspieszenie włączenia projektu do porządku obrad Sejmu.

Więcej o: