Kiedy wypłata 13. emerytury? Jeśli się spóźnisz, nie dostaniesz pieniędzy. Zostały trzy tygodnie

Jednym z dodatków do emerytury, na który seniorzy mogą liczyć również w tym roku, jest 13. emerytura 2023. Kiedy wypłata trafi na konta? Czy 13. emerytura jest dla wszystkich? Niestety, nie każdy ją otrzyma, a istotny jest konkretny termin.

13. emerytura to coroczny dodatek do emerytury, który po raz pierwszy wypłacono w 2019. Świadczenie to każdego roku podlega też waloryzacji. W 2023 będzie ono wyjątkowo wysokie, jednak możliwe jest, że w porównaniu z zeszłym rokiem seniorzy zyskają niewiele.

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Czy 13. emerytura jest dla wszystkich? Zasady przyznawania świadczenia

Jak informuje ZUS, do trzynastej emerytury upoważnione są wszystkie osoby, które pobierają:

  • emeryturę,
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • rentę szkoleniową,
  • rentę socjalną,
  • rentę rodzinną,
  • rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
  • świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

Istotne jest jednak to, że prawo do świadczenia trzeba posiadać na dzień 31 marca danego roku. Oznacza to, że "trzynastki" w tym roku nie otrzymają osoby, których prawo do świadczenia będzie zawieszone na ten dzień oraz te, które status emeryta uzyskają po 1 kwietnia 2023. Jeśli zatem osoba, która ukończyła 60 (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) nie złożyła potrzebnych dokumentów, które gwarantują jej status emeryta do dnia 31. marca, nie otrzyma pieniędzy.

13. emerytura 2023. Kiedy wypłata i czy 13. emerytura jest opodatkowana?

Dodatek do emerytury wypłacany jest co roku wraz ze świadczeniem za kwiecień w standardowych terminach, czyli 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25. dnia miesiąca. Wyjątek stanowią tu osoby pobierające świadczenie i zasiłek przedemerytalny, które "trzynastkę" otrzymają wraz z wypłatą majową. 13. emerytura jest równa wysokości najniższej emerytury obowiązującej w danym roku. Ta z kolei od 1 marca 2023 wynosi 1588,44 zł brutto. Okazuje się jednak, że nie wszyscy seniorzy otrzymają taką samą kwotę netto.

W 2022 zarówno 13., jak i 14. emerytura były zwolnione z podatku na postawie specjalnego rozporządzenia, które obejmowało tylko poprzedni rok. W tym roku nowe rozporządzenie nie zostało wydane, o czym Fakt informował już w lutym. Na pełne świadczenie, czyli 1445 zł netto, mogą liczyć jedynie osoby pobierające najniższe świadczenia. "Koszt" 13. emerytury będzie tym wyższy, im wyższe jest podstawowe świadczenie. Portal gazetasenior.pl wykonał obliczenia dla "trzynastki" pomniejszonej o podatek, według których emeryci mogą stracić nawet 190 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym zatem wzrost dodatku wyniesie jedynie 38 zł.

Więcej o: