Emerytura tych seniorów wzrośnie o 200 zł co miesiąc. Wystarczą świadkowie i wniosek, ale nie w ZUS

Dodatek do emerytury to nie tylko 13. i 14. emerytura. Dodatkowe 200 zł do emerytury należy się aż trzem grupom seniorów. Pieniędzy nie wypłaca jednak ZUS i konieczne jest spełnienie określonych warunków. Wyjaśniamy, kto może ubiegać się o świadczenie ratownicze i kiedy potrzebni są świadkowie.

Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP to forma uznania dla seniorów, którzy w tracie swojego życia pełnili szczególną rolę społeczną. Wprowadzono je w grudniu 2021. Jak podaje strona rządowa, wysokość dodatku to 200 zł, przy czym świadczenie co roku podlega waloryzacji. Pieniądze wypłacane są comiesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA do 15 dnia każdego miesiąca następującego po przyznaniu świadczenia. Co ważne, świadczenie ratownicze przyznawane jest dożywotnio.

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Komu przysługuje świadczenie ratownicze? Dodatek 200 zł do emerytury dla trzech grup seniorów

Świadczenie ratownicze przysługuje osobom, które w swoim życiu należały do jednej z trzech grup:

  • strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • osoby służące w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym,
  • osoby służące w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest osiągnięcie wieku emerytalnego. Co więcej, niezbędne jest udokumentowanie aktywności w wymienionych organizacjach przez odpowiednio długi czas, który wynosi 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Wniosek o 200 zł do emerytury. Jak uzyskać świadczenie ratownicze?

Udokumentowanie aktywności w organizacjach upoważniających do świadczenia obejmuje zarówno przedstawienie oficjalnych zapisów potwierdzających okresy odbywania służby, jak i uczestnictwo w działaniach ratowniczych. Wymagany jest tutaj bezpośredni udział co najmniej raz w roku w trakcie pełnienia służby. W niektórych sytuacjach możemy jednak nie mieć dostępu do takich dokumentów, np. przez brak rejestru prowadzonego przez daną jednostkę. Wówczas konieczne będzie przedstawienie oświadczenia trzech świadków. Należy zaznaczyć przy tym, że jedna z tych osób powinna wcześniej pełnić funkcję publiczną lub być zatrudniona w urzędzie zajmującym się obsługą organów administracji samorządowej. Wzór oświadczenia świadka jest dostępny do pobrania online.

Kompletny wniosek o świadczenie ratownicze należy złożyć bezpośrednio do właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Więcej o: