O tych dodatkach dla seniorek mało kto wie. Na konto może wpływać nawet ponad tysiąc zł miesięcznie

Nie tylko coroczna waloryzacja emerytury potrafi zwiększyć budżet świadczeniobiorców. Seniorki mogą liczyć także na różnego rodzaju dodatki. Pieniędzy do wzięcia jest naprawdę sporo. W niektórych przypadkach może chodzić o ponad tysiąc złotych miesięcznie.

Tegoroczna rekordowa waloryzacja spowodowała, że kwota minimalnej emerytury zwiększyła się o 250 złotych i ostatecznie wyniosła 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto. Choć podwyżki mogą cieszyć, to wciąż widoczna inflacja powoduje, że w wielu przypadkach pieniędzy dalej jest zbyt mało. W związku z tym warto pomyśleć o oferowanych dodatkach. Osoby uprawnione mogą zyskać spory zastrzyk gotówki

Zobacz wideo Czy należy podwyższyć wiek emerytalny czy może utrzymać obecny stan rzeczy? [SONDA]

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatkowe pieniądze za wychowywanie dzieci. Dla kogo jest Program Mama 4 plus? 

Jest to rodzicielskie świadczenie uzupełniające przeznaczone dla osób, które nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub porzuciły ją na rzecz wychowywania co najmniej czworga dzieci. Jego celem jest podniesienie otrzymanego świadczenia do wysokości obowiązującej w danym roku minimalnej emerytury. Program Mama 4 plus przeznaczony jest dla: 

  • matek, które ukończyły 60 lat, urodziły i wychowały lub tylko wychowały przynajmniej czwórkę dzieci,
  • ojców, którzy ukończyli 65 lat i wychowywali przynajmniej czwórkę dzieci, ponieważ matka zmarła, porzuciła je lub przestała je wychowywać przez długi czas. 

Jeżeli osobie uprawnionej nie przysługuje podstawowe świadczenie emerytalne, z tytułu programu Mama 4 plus otrzyma aż 1588,44 zł brutto. Pieniądze nie są przyznawane automatycznie, aby je dostać, należy złożyć wniosek oraz dokumenty potwierdzające prawo do pobierania dodatku

Świadczenie uzupełniające 500 plus dla seniora. Chodzi o problem z samodzielną egzystencją

W tym przypadku pieniądze trafią do emerytów z niepełnosprawnościami oraz tych, którym choroby uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie i zadbanie o siebie. Brak możliwości samodzielnej egzystencji powinna potwierdzać odpowiednia dokumentacja medyczna, która będzie niezbędna podczas składania wniosku. W tym przypadku wniosek można złożyć osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, poprzez pełnomocnika lub online. O dodatek można ubiegać się, gdy: 

  • osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy,
  • osoba nie ma prawa do emerytury ani renty oraz innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń), jak i nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej lub posiada prawo do emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2157,80 zł.

Dodatkowe 200 złotych do emerytury. Pieniądze dla konkretnej grupy seniorów

Na ten dodatek emerytalny mogą liczyć osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i przez co najmniej 20 lat, w przypadku kobiet, i 25 lat w przypadku mężczyzn brali czynny udział w akcjach Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratowniczym. Tutaj konieczne jest złożenie wniosku bezpośrednio do właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Powinien być on uzupełniony o dokumenty potwierdzające aktywność w organizacjach upoważniających do świadczenia bądź pisemne oświadczenie trzech świadków. Wypłatą pieniędzy zajmuje się Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Więcej o: