Ci seniorzy mogą liczyć na dodatek za wychowanie dzieci. Pieniądze wypłaci ZUS, ale jest warunek

Dodatkowe pieniądze za wychowanie dzieci przysługują niektórym seniorom i seniorkom. Aby otrzymać świadczenie, należy jednak najpierw spełnić kilka niezbędnych warunków. Dowiedz się, czy i jak możesz się ubiegać o rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Program "Mama 4+" to potoczne określenie na rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Nazwa projektu jest jednak dość myląca. Mogą z niego korzystać nie tylko kobiety, lecz także mężczyźni. Poznaj warunki, które musisz spełnić, żeby ubiegać się o dodatkowe pieniądze.

Zobacz wideo Scheuring-Wielgus: Wszystkie świadczenia społeczne powinny być regularnie rewaloryzowane

Kogo dotyczy dodatek za wychowanie dzieci? Dowiedz się, czy możesz otrzymać świadczenie

Aby móc uzyskać pieniądze za wychowanie dzieci w ramach programu "Mama 4+" należy spełnić szereg warunków. Przede wszystkim świadczenie otrzymają wyłącznie osoby mieszkające w Polsce, które posiadały w naszym kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych przez co najmniej 10 lat. O pieniądze mają prawo ubiegać się nie tylko obywatele RP, lecz także cudzoziemcy legalnie przebywający w państwie. Potrzebny będzie dokument potwierdzający czasowy lub stały pobyt w Polsce. Ponadto muszą być obywatelami Unii Europejskiej lub European Free Trade Association.

Pozostałe warunki różnią się nieco w zależności od płci. Wniosek o świadczenie mogą złożyć seniorki po 60. roku życia, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci. W przypadku seniorów wychowujących co najmniej czwórkę dzieci należy wykazać, że matka porzuciła je, zmarła lub nie brała udziału w ich wychowywaniu. Co więcej, mężczyźni składający wniosek muszą mieć skończone 65 lat. Mimo spełnienia tych zasad nie każdy otrzyma dodatek lub dostanie wyłącznie część przewidywanej sumy. Od czego to zależy?

Ile wynosi rodzicielskie świadczenie uzupełniające? Nie wszyscy otrzymają pełną kwotę

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest co roku waloryzowana. W 2023 r. wyniosło ono 1588,44 zł brutto. Nie każdy jednak otrzyma całą sumę. O pełną kwotę ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które nie pobierają emerytury lub renty. W ich przypadku świadczenie będzie wypłacane co miesiąc w pełnej wysokości. Na świadczenie mogą liczyć także emeryci, którzy co miesiąc otrzymują emeryturę lub rentę w kwocie mniejszej niż najniższa obowiązująca emerytura, w 2023 roku wynosząca również 1588,44 zł brutto. W takich sytuacjach pieniądze za wychowanie dzieci uzupełnią różnicę wedle zasady "złotówka za złotówkę".

Więcej o: