Abonament RTV. Kto jest zwolniony z opłat? Te osoby nie zapłacą ani grosza w 2024 roku

Ile wyniesie abonament RTV w 2024 roku i kto będzie zwolniony z obowiązku płacenia? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała rozporządzenie, w którym przedstawiła stawki na przyszłe 12 miesięcy. Niektóre osoby nie będą przejmować się opłatami. Muszą jednak spełnić pewne warunki.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Abonament RTV to obowiązkowa opłata, którą powinni uiszczać posiadacze radioodbiorników i odbiorników telewizyjnych. W rozporządzeniu KRRiT przedstawiane zostały stawki przewidywane na przyszły rok. Niektórzy nie będą jednak musieli martwić się tymi rachunkami. Kto nie będzie musiał ich płacić?

Zobacz wideo Nie segregujesz śmieci? Zapłacisz nawet 4 razy więcej

Ile wyniesie abonament RTV 2024? KRRiT podało stawki

Miesięczna stawka abonamentu RTV w 2023 roku wynosiła  8,70 zł za radioodbiorniki oraz 27,30 zł za odbiorniki telewizyjne. Użytkownicy, mogą jednak oczekiwać pewnych zniżek. Za uiszczenie opłaty za więcej niż jeden miesiąc, zapłacimy nieco mniej. Rabat wzrasta wraz z ilością miesięcy opłaconych z góry.  Kwota za cały rok zostanie zmniejszona o 10%, i będzie wynosić 294,90 zł. Czy wzrośnie ona w 2024 r.? Według KRRiT abonament utrzyma obecną cenę

Co więcej, należy pamiętać, że opłacanie abonamentu RTV może zostać skontrolowane. Odpowiedzialni za to są upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. W przypadku stwierdzenia braku opłat za posiadanie odbiorników przewidywana jest spora grzywna. Właściciele telewizorów lub innych urządzeń tego typu będą zmuszeni do zapłacenia 30-krotności abonamentu. 

Kto nie musi opłacać abonamentu RTV? Należy spełnić specyficzne warunki

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. z comiesięcznego abonamentu RTV zwolnieni są seniorzy. Osoby, które skończyły 75 lat, nie muszą uiszczać obowiązkowych opłat. Należy jednak potwierdzić swój wiek, poprzez przedstawienie w placówce pocztowej dowodu osobistego.

Nie tylko seniorzy będą zwolnieni z abonamentu RTV. Opłatami nie muszą martwić się także inne grupy. w ich przypadku należy jednak okazać odpowiednie dokumenty dające podstawy do unieważnienia obowiązku zapłaty za odbiorniki. Są to m.in.:

  • osoby posiadające orzeczenie o I grupie inwalidzkiej weterani, będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi
  • osoby całkowicie niezdolne do pracy
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej/okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
Więcej o: