Ci seniorzy mogą liczyć na 5540 zł emerytury niezależnie od stażu pracy. Jest jeden warunek

ZUS może wypłacić seniorom dodatek do podstawowej emerytury w wysokości 5540,25 złotych. W tym przypadku nie liczy się staż pracy. Warunek uprawniający do uzyskania tzw. honorowej emerytury jest zupełnie inni. Którzy świadczeniobiorcy mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki? Odpowiadamy.

Najniższa emerytura w Polsce od 1 marca 2023 roku wynosi 1588,44 złote brutto, czyli 1445,48 złotych na rękę. Natomiast średnia emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest równa 3482,63 złote brutto. Te liczby nie napawają optymizmem, jednak niektórzy seniorzy mogą korzystać z różnego rodzaju dodatków, dzięki którym przysługująca im wypłata może stać się nieco bardziej atrakcyjna, a przynajmniej pozwolić na zaspokojenie wszelkich potrzeb związanych z codziennym funkcjonowaniem. 

Zobacz wideo 13 i 14 emerytura, czy waloryzacja - co lepsze dla seniorów?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Emerytura honorowa 2023. Dodatkowe świadczenie w wysokości 5540 złotych wypłacane jest wszystkim seniorom 

Niektórzy świadczeniobiorcy mogą liczyć na dodatek zwany emeryturą honorową, który wypłacany jest bez względu na uzyskany staż pracy. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji i od 1 marca 2023 roku wynosi 5540,25 złotych. Wypłata odbywa się automatycznie, jednak istotny w tym przypadku jest wiek danej osoby. Jedynym warunkiem otrzymania emerytury honorowej jest ukończenie 100 lat. Na wypłatę nie wpływa natomiast wysokość podstawowej emerytury. Co ciekawe, z danych Zakładu Ubezpieczeń wynika, że pieniądze pobiera niemal sześć razy więcej pań niż panów. Łączenie dociera do 2850 Polaków, w tym 2420 kobiet i wyłącznie 430 mężczyzn.

Jak otrzymać emeryturę honorową? Są przypadki, w których dodatkowy wniosek będzie niezbędny 

Jak wiadomo, wypłata emerytury honorowej nie jest uzależniona od przepracowanych lat. Osoby, które nigdy nie były zatrudnione i nie wykonywały pracy zarobkowej, również mogą liczyć na pełną sumę pieniędzy ze świadczenia. Co więcej, trafia do seniora niezależnie od innych otrzymywanych dodatków do emerytury. Choć zazwyczaj jest wypłacana z automatu, to istnieje przypadek, w którym należy złożyć wniosek, aby takowy dodatek do emerytury otrzymać. Odpowiednie pismo muszą złożyć osoby, które nie z ZUS ani KRUS nie pobierają żadnego świadczenia oraz nie są zarejestrowane w systemach tych instytucji. Mimo tego, że emerytura honorowa podlega waloryzacji, to kwota przyznana danemu seniorowi przez ZUS lub KRUS obowiązuje przez cały okres pobierania dodatku. W związku z tym waloryzacja świadczenia obejmuje jedynie osoby, które dopiero zaczną pobierać pieniądze. 

Wysokość kwoty przeznaczonej dla stulatków jest ustalana każdego roku, dlatego ta specjalna "emerytura dla stulatków" jest, co roku w innej wysokości, ale raz przyznana nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości 

- tłumaczy rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku, Iwona Kowalska-Matis, cytowana przez Onet. 

Więcej o: