Myśleliście, że to skrót od "Kacper + Melchior + Baltazar"? Napis na drzwiach oznacza coś zupełnie innego

Wszyscy wypisują na drzwiach ''K+M+B'' na drzwiach, ale wiele osób nie wie, co to naprawdę znaczy.

Po wizycie duszpasterskiej ksiądz sięga po kredę, aby na drzwiach nakreślić napis "K+M+B 2018". Wiele osób przez lata żyło w przekonaniu, że skrót ten oznacza "Kacper dodać Melchior dodać Baltazar na nowy rok 2018". Prawda jest jednak zupełnie inna, a przede wszystkim sam napis jest błędny!

Prawidłowy zapis to: C+M+B. Oznacza to "Christus Mansionem Benedicat" ("Chryste błogosław temu domowi"). Z kolei plusy między literkami są symbolem nakreślanego dłońmi kapłana krzyż.

Wiedzieliście o tym?