Kampania Społeczna Roku - wciąż można wysyłać zgłoszenia

O ostrożność na motocyklach, niezabijanie karpi czy w celu budowania świadomości o zespole Downa - to jedne z wielu kampanii społecznych w 2010 roku. Już niebawem zostanie wybrana najlepsza. Zgłaszać można się do 15 kwietnia.

1 marca ruszyła trzecia już edycja konkursu Kampania Społeczna Roku, w którym przyznawane są nagrody i wyróżnienia za najbardziej skuteczne i interesujące kampanie realizowane w Polsce w roku 2010.

W Konkursie oceniane jest podejście do poruszanej problematyki. Liczą się: strategia, autentyczność społecznego przedmiotu kampanii, oryginalność i celowość wykorzystania kanałów komunikacji, wykorzystanie narzędzi komunikacji, ogólna kreatywność kampanii, ocena argumentacji reklamowej, działania PR, efektywność, oraz forma i walory produkcyjne.

KATEGORIE KONKURSOWE

- Inicjatywy obywatelskie (organizacji pozarządowych, osób prywatnych i studentów),

- Kampanie instytucji branżowych

- Kampanie instytucji publicznych i agend rządowych

- Inicjatywy polityczne

- Inicjatywy lokalne

- Inicjatywy 1%

- Kampanie i akcje firm komercyjnych i fundacji firm

- Marketing zaangażowany społecznie (CRM)

W ramach Konkursu Kampania Społeczna Roku organizatorzy proponują otwarty konkurs Young Talents Committed - dla wszystkich kreatywnych młodych ludzi zaangażowanych społecznie.

YTC skierowany jest do tych, którzy czują, że reklama to nie tylko narzędzie zwiększające konsumpcję, ale również środek do zmiany świata na lepszy. Organizatorzy zapraszają zarówno twórców profesjonalnych, jak i amatorów, osoby indywidualne, firmy i instytucje do przedstawiania swoich pomysłów kreatywnych na społeczny spot filmowy i plakat pt. "Drugie życie produktu".

"Drugie życie produktu" to inne spojrzenie na produkt - proces tworzenia, proces produkcji, fair trade, recycling, ponowne przetworzenie. Celem reklamy ma być przekonanie odbiorców do świadomych i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich.

- Film (30 sekund) lub plakat A4 (w formacie JPG lub PDF)

- Krótki opis insightu (2-3 zdania, z czego wynika pomysł i jakiego problemu dotyczy) oraz opis idei kreatywnej (2-3 zdania)

- Technika dowolna - zarówno film, jak i plakat

- Grupa docelowa, do której ma być skierowana reklama - młodzi ludzie w wieku 16-35 używający internetu.

Inspiracją mogą stać się reklamy zamieszczone na www.kampaniespoleczne.pl oraz znajdujące się na portalu prezentacje specjalistów z dziedziny reklamy i projektowania graficznego. Dotychczas zgłoszone kampanie znajdziecie TUTAJ .

Nagrody: Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. Więcej informacji pod tym linkiem . Najciekawsze i najbardziej kreatywne prace zostaną zaprezentowane podczas Gali Konkursu na Kampanię Społeczną Roku - na początku czerwca br.

Więcej o: