Яуод одио еи

O (uo) jak we słowach "okno" abo "ostuda" - Alt+o ? (u) jak we "d?m" abo "recht?r" - Alt+u Ekstra (bez musu): ? (normalne o na wschodzie, ou wele Opol?) jak we "tr?wa" abo "j?" - Alt+a ? (a/am/nosowe a) jak we "robi?", "pier?", "(kogo? co?) krow?" - ? (nosowe o) k?niec przimiotnika we bierniku i k?niec sł?w, co sie k?ńcz?m na -yj? i -ij? tyż we bierniku: "(kogo? co?) rewolucyj?"

Ô (uo) jak we słowach "ôkno" abo "ôstuda" – Alt+o Ō (u) jak we "dōm" abo "rechtōr" – Alt+u Ekstra (bez musu): Ŏ (normalne o na wschodzie, ou wele Ôpolŏ) jak we "trŏwa" abo "jŏ" – Alt+a à (a/am/nosowe a) jak we "robiã", "pierã", "(kogo? co?) krowã" – Õ (nosowe o) kōniec przimiotnika we bierniku i kōniec słōw, co sie kōńczōm na -yjŏ i -ijŏ tyż we bierniku: "(kogo? co?) rewolucyjõ"