Główny Urząd Statystyczny

Więcej o:

Główny Urząd Statystyczny

Wypowiedzi na forum o:

Główny Urząd Statystyczny

  • Główny Urząd Statystyczny - pozytywnie o rolnictwi

    Główny Urząd Statystyczny (GUS) szacuje, że zbiory zbóż podstawowych oraz mieszanek zbożowych mogą wynieść w tym roku 23,2-24,2 mln ton, co oznaczałby spadek o 3-7% w ujęciu rocznym. Zbiory rzepaku i rzepiku ocenia na około 1,4- 1,5 mln ton, tj. o 7% więcej niż przed rokiem. -- Ten z "kociom

  • Główny Urząd Statystyczny policzył emigrantów

    Główny Urząd Statystyczny policzył emigrantów (PAP, tm/23.10.2007, godz. 13:15) Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w końcu 2006 roku poza granicami Polski na emigracji czasowej przebywało ok. 1.950 tys. Polaków wobec 1.450 tys. w 2005 r. Zdecydowana większość emigrantów z Polski przebywała w

  • Główny Urząd Statystyczny policzył emigrantów

    Główny Urząd Statystyczny policzył emigrantów (PAP, tm/23.10.2007, godz. 13:15) Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w końcu 2006 roku poza granicami Polski na emigracji czasowej przebywało ok. 1.950 tys. Polaków wobec 1.450 tys. w 2005 r. Zdecydowana większość emigrantów z Polski przebywała w