Grzegorz Ryś

Więcej o:

Grzegorz Ryś

Wypowiedzi na forum o:

Grzegorz Ryś

  • Ks. Grzegorz Ryś i o. Damian Muskus nowymi bisk...

    ksiądz Grzegorz Ryś jest człowiekiem mądrym i dobrym. Jego nominacja - zasłużona. Oprócz wielkiego daru przedstawiania spraw duchowych w sposób jasny, uczciwy i jednoznaczny, a zatem pomocny dla porządkowania przez wiernych ich życia, posiada także inteligentne poczucie humoru. Humoru bardzo

  • Ks. Grzegorz Ryś i o. Damian Muskus nowymi bisk...

    byłego SB-eka z Bielska-Białej Krzysztofa Oremusa) i "Fakt" (redakcja tego ostatniego przeprosiła mnie i zapłaciła zadośćuczynienie w wys. 20.000,00 złotych w dniu 11.VII.2010 r.) oraz "Tygodnik Powszechny" - który również opluł mnie jako posła na swoich łamach. Eminencja Stanisław Dziwisz jednak