Najczęstsze błędy językowe Polaków. Sprawdź, czy też je popełniasz [QUIZ]

1 / 15

Jak myślisz, które z tych zdań jest poprawne?

2 / 15

W których z tych zdań kryje się potoczny błąd?

3 / 15

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że kiedy ktoś kwestionował jakieś informacje to:

4 / 15

Poprawne jest zdanie:

5 / 15

Kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś idzie na łatwiznę, to możemy też użyć zwrotu:

6 / 15

Gdzie dobrze podano datę?

7 / 15

Jak nie powinno się pisać?

8 / 15

Błędu nie ma w zdaniu:

9 / 15

Nazw własnych nie piszemy:

10 / 15

Kiedy chcemy wpisać tytuł, to robimy to:

11 / 15

Które z tych zdań nie zawiera błędu?

12 / 15

Które z poniższych zdań ma w środku błąd?

13 / 15

Jak nie powinniśmy mówić?

14 / 15

Błędu nie zawiera zdanie:

15 / 15

Nie powinniśmy pytać:

Bynajmniej, w każdym bądź razie i spolegliwy. Prawie każdy popełnia te błędy językowe. Ty też?