Czy zdałbyś egzamin na kartę rowerową? Dzieciaki z podstawówki dają radę, a ty?

1 / 19

Kto ma pierwszeństwo na drodze dla rowerów?

2 / 19

Kiedy potrzebna jest karta rowerowa?

3 / 19

Jazda rowerem po chodniku jest dozwolona:

4 / 19

Czy rowerzysta musi obowiązkowo podczas jazdy mieć na sobie kask?

5 / 19

Kto w pierwszej kolejności decyduje o pierwszeństwie przejazdu przez skrzyżowanie?

6 / 19

Na czym polega zasada ograniczonego zaufania?

7 / 19

Co stanowi obowiązkowe wyposażenie roweru?

8 / 19

Włączając się do ruchu należy:

9 / 19

Jak nazywa się grupa znaków, do której należą te widoczne na zdjęciu?

10 / 19

Jak nazywa się grupa znaków, do której należą te widoczne na zdjęciu?

11 / 19

Co oznacza ten znak?

12 / 19

Co oznacza ten znak?

13 / 19

Co oznacza ten znak?

14 / 19

Co oznacza ten znak?

15 / 19

Co oznacza ten znak?

16 / 19

Co oznacza ten znak?

17 / 19

Co oznacza linia na jezdni złożona z trójkątów?

18 / 19

Jak należy przemieścić się przez przejście dla pieszych z rowerem, jeśli nie ma wyznaczonego przejazdu dla rowerzystów?

19 / 19

Czy dwa rowery mogą jechać obok siebie po jezdni?

Kto ma pierwszeństwo na drodze dla rowerów? Kiedy potrzebna jest karta rowerowa? Czy jazda po chodniku jest dozwolona? Czy rowerzysta musi mieć kask?