Sprawdź z nami swój angielski. Dziś może być trudno. Poradzisz sobie?

1 / 10

Które słowo najlepiej pasuje do luki? ''He's not very __________. He hates speaking in public.''

2 / 10

''You need to do this right this instant''. Co to znaczy?

3 / 10

''Zawsze mnie to ciekawiło''. Jak poprawnie powiesz to po angielsku?

4 / 10

Co znaczy słowo ''pensioner''?

5 / 10

''I'm going to make an important _______ today''. Jakie słowo pasuje do luki w zdaniu?

6 / 10

Jak od przymiotnika ''strong'' (silny) utworzysz rzeczownik (siła)?

7 / 10

Uzupełnij odpowiednio lukę: ''If you ever __ that again, I will call your parents!''

8 / 10

Kiedy możemy powiedzieć: ''I'm parched!''?

9 / 10

Które z tych słów ma pozytywny wydźwięk?

10 / 10

Uzupełnij lukę w zdaniu: ''I might _____ the hairdresser today, if I feel like it''