Wiesz, gdzie postawić przecinek? Komplet tylko dla znawców interpunkcji

1 / 15

Które zdanie nie zawiera błędu interpunkcyjnego?

2 / 15

Poprawnie napisanym zdaniem jest:

3 / 15

Wskaż zdanie, w którym przecinki postawione zostały poprawnie:

4 / 15

Które zdanie nie zawiera błędu interpunkcyjnego?

5 / 15

Poprawnie napisanym zdaniem jest:

6 / 15

Które zdanie nie zawiera błędu interpunkcyjnego?

7 / 15

Bezbłędnie napisanym zdaniem jest:

8 / 15

Wybierz poprawnie zapisane zdanie:

9 / 15

W którym zdaniu nie ma błędu interpunkcyjnego?

10 / 15

Które zdanie nie zawiera błędu interpunkcyjnego?

11 / 15

Wskaż zdanie, w którym przecinki postawione zostały poprawnie:

12 / 15

Które zdanie nie zawiera błędu interpunkcyjnego?

13 / 15

Poprawnie napisanym zdaniem jest:

14 / 15

Wskaż zdanie, w którym przecinki postawione zostały poprawnie:

15 / 15

Wybierz poprawnie zapisane zdanie:

Mnóstwo Polaków ma problemy z interpunkcją. A ty?