Kiedyś codzienność, a dzisiaj to już wspomnienia. Pamiętasz te absurdy PRL-u?

1 / 12

Który dzień został ustanowiony dniem bezmięsnym?

2 / 12

Pokwitowanie z punktu skupu makulatury uprawniało do zakupu:

3 / 12

Ile bagażników miał mały Fiat Bis?

4 / 12

W który dzień, spośród wymienionych, było największe prawdopodobieństwo, że 'rzucą' do sklepów kiełbasę?

5 / 12

Co, według Gomułki, miało 'zastąpić' cytrynę?

6 / 12

Szczytem mody i elegancji w latach 60. były płaszcze:

7 / 12

W latach 80. alkohol można było kupić:

8 / 12

Który dokument upoważniał do wjazdu do tych krajów?

9 / 12

Zwis męski ozdobny- który produkt tak nazywano w drugiej połowie lat 70. XX wieku?

10 / 12

Czy będąc zameldowanym we Wrocławiu, można było zamieszkać w hotelu w tym mieście?

11 / 12

Który sposób stosowano najczęściej przy kupowaniu samochodów?

12 / 12

Gdzie można było zrobić zakupy za pomocą bonów towarowych PeKaO?