Moglibyście zostać astronautami? Ten test musi rozwiązać każdy kandydat do lotu w kosmos

Brytyjski major Tim Peake przygotował zestaw łamigłówek, który należy rozwiązać, aby udać się na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Teraz każdy fan podróży kosmicznych może przetestować swoją wiedzę i sprawdzić, czy jest dobrym materiałem na astronautę.

46-letni Tim Peake był siódmym Brytyjczykiem w kosmosie. Mężczyzna postanowił ujawnić zagadki, które musiał rozwiązać, zanim został wysłany na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Jak podaje Daily Mail, astronauta urodzony w Chichester zgłosił się wraz z tysiącami innych osób do pierwszej europejskiej rekrutacji chętnych do podróżowania poza granice naszej planety. Wraz z pięcioma innymi szczęśliwcami przeszedł selekcję w 2009 roku i spełnił swoje marzenia.

Po latach Tim Peake podzielił się swoimi doświadczeniami z procesu rekrutacji. Udostępnił pytania, na które musiał odpowiadać podczas jednego z testów. Znajdziecie tu m.in. zagadki matematyczne i logiczne, nie zabrakło też pytań z podstaw fizyki i geometrii. Test badał też zdolności językowe przyszłego astronauty. Sprawdźcie, jak wy poradzilibyście sobie z pytaniami - poprawne odpowiedzi znajdziecie na końcu tekstu.

Wiedza techniczna

Sprawdź, czy mógłbyś zostać astronautąSprawdź, czy mógłbyś zostać astronautą Gazeta.pl

1. Ile wynosi napięcie elektryczne w prezentowanym obwodzie?

a) 2 wolty
b) 4 wolty
c) 4,5 wolta
d) 6 woltów

2. Jaka jest prędkość dźwięku w suchym powietrzu w temperaturze 0 stopni Celsjusza?

a) 150m/s
b) 330m/s
c) 240m/s
d) 3,500m/s

3. Napięcie U w obwodzie wzrasta jednostajnie. Rezystencja (albo opór) też jest stały i wynosi 100 omów. Jak zmienia się natężenie prądu?

a) Rośnie ze wzrostem napięcia
b) Spada ze wzrostem napięcia
c) Rośnie ze wzrostem napięcia z czynnikiem 0,75
d) Nie zmienia się

Znajomość języków

4. Dopasuj osiem holenderskich słów oznaczających zwierzęta do ich angielskich odpowiedników. Niektóre z tych stworzeń były w kosmosie, jeśli wskażesz, które - otrzymasz dodatkowe punkty.

Słowa holenderskie: vlieg, hert, haan, schildpad, kikker, aap, neushoorn, spin

Słowa angielskie: monkey (małpa), deer (jeleń), frog (żaba), rhinoceros (nosorożec), turtle (żółw), spider (pająk), cockerel (kogucik), fly (mucha)

5. Potrafisz rozszyfrować chińskie słowa?

Dopasuj do chińskich znaków angielskie słowa: rocket (rakieta), plane (samolot), window (okno), astronaut (astronauta), chair (krzesło).

Sprawdź, czy mógłbyś zostać astronautąSprawdź, czy mógłbyś zostać astronautą Gazeta.pl

6. Sprawdź swoją znajomość rosyjskiego. Przetłumacz poniższe słowa związane z przestrzenią kosmiczną na angielski.

Sprawdź, czy mógłbyś zostać astronautąSprawdź, czy mógłbyś zostać astronautą Gazeta.pl

Szkolenie astronautów obejmuje intensywną naukę języka rosyjskiego, ponieważ jest to drugi, obok angielskiego, najczęściej używany język na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Świadomość przestrzenna

Sprawdź, czy mógłbyś zostać astronautąSprawdź, czy mógłbyś zostać astronautą Gazeta.pl

7. Powiedz, na której ścianie znajduje się czerwona kropka

Wyobraź sobie, że stoisz przed kostką. Kostka może toczyć się we wszystkich kierunkach, a na jej spodzie znajduje się kropka.

Po pierwsze przeturlaj kostkę w przód, potem w lewo, w lewo, w przód, w prawo, w tył i w prawo - gdzie teraz jest kropka?

Po drugie obróć ją do przodu, w prawo, w prawo, do przodu, w lewo, w tył i w lewo i wskaż, gdzie będzie kropka.

Logiczne myślenie

Wybierz czwarty obiekt, który będzie pasował do zastosowanego wcześniej wzoru. Masz tylko 10 sekund na każdą zagadkę.

8. 

Sprawdź, czy mógłbyś zostać astronautąSprawdź, czy mógłbyś zostać astronautą Gazeta.pl

9. 

Sprawdź, czy mógłbyś zostać astronautąSprawdź, czy mógłbyś zostać astronautą Gazeta.pl

10. 

Sprawdź, czy mógłbyś zostać astronautąSprawdź, czy mógłbyś zostać astronautą Gazeta.pl

11.

Sprawdź czy mógłbyś być astronautąSprawdź czy mógłbyś być astronautą Gazeta.pl

12. 

Sprawdź, czy mógłbyś zostać astronautąSprawdź, czy mógłbyś zostać astronautą Gazeta.pl

Ćwiczenia pomiarowe

Sprawdź, czy mógłbyś być asrtonautąSprawdź, czy mógłbyś być asrtonautą Gazeta.pl

13. Środek powyższych trójwymiarowych figur przecina linia prosta. W której figurze odległość tej linii od każdej powierzchni nie jest równa?

a) w kuli
b) w walcu
c) w sześcianie
d) w ośmiościanie foremnym

14. Czas reakcji kierowcy wynosi 1 sekundę. Jak daleko przejedzie jeszcze zanim naciśnie na hamulce po zobaczeniu czerwonego światła, jeśli jedzie z prędkością 96 km na godzinę?

a) 26,7 m
b) 59,9 m
c) 20 m
d) 128 m

Ludzkie zachowania i trening wydajności

15.  Zgodnie z instrukcją, wykonujesz procedurę eksperymentu naukowego. Nagle zdajesz sobie sprawę, że zrobiłeś kilka kroków w niewłaściwej kolejności. Z Twojej oceny wynika, że nie wpłynie to na wynik końcowy i nie wyrządzi nikomu żadnej szkody. Co robisz?

a) Kontynuujesz procedurę, ale robisz pisemną notatkę dla osób kontrolujących misję i zaznaczasz w niej swoją nieprawidłowość
b) Informujesz głośno o swoim błędzie i czekasz na decyzję, co robić dalej
c) Kontynuujesz procedurę, bo kolejność nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia i nie musisz zgłaszać błędu
d) Pytasz członka załogi o drugą opinię

Poprawne odpowiedzi do testu:

1. b

2. b

3. a

4.

vlieg-fly (mucha), hert-deer (jeleń), haan-cockerel (kogucik), schildpad- turtle (żółw), kikker-frog (żaba), aap-monkey (małpa), neushoorn-rhinoceros (nosorożec), spin-spider (pająk). 

Bonusowe punkty: muchy, małpy, żółwie, żaby, pająki były w kosmosie. 

5. rocket (rakieta), astronaut (astronauta), plane (samolot), window (okno), chair (krzesło)

6. Module (moduł), cosmonaut (kosmonauta), capsule (kapsuła), procedure (procedura), camera (aparat fotograficzny), station (stacja), rocket (rakieta), parachute (spadochron), orbit (orbita), trajectory (trajektoria)

7. Kropka jest za każdym razem w tym samym miejscu, gdzie na początku - czyli na dolnej ścianie kostki.

8. d (2,4,6- 3,6,9- 4,8,12, dlatego potrzebujesz 5,10,15)

9. c

10. c (drugi obiekt od lewej jest za każdym razem przesuwany do końca)

11. c

12. b (liczby w środkowym rzędzie biorą się z sumy liczb powyżej i poniżej)

13. b

14. a

15.a

Więcej o: