Ile można dorobić do emerytury? Zmieniły się zasady! W 2023 ta grupa nie będzie pobierać świadczenia

Ile można dorobić do emerytury w grudniu 2022, a także w styczniu i lutym 2023? Nowe limity dorabiania do renty i emerytury obowiązują już prawie miesiąc. Warto jednak o nich przypominać, gdyż osoby, które je przekroczą, mogą stracić świadczenie. Wyjaśniamy, jak tego uniknąć.

Jak poinformował oficjalnie ZUS na początku tego miesiąca, od grudnia emeryci i renciści mogą dorabiać więcej. Nadal jednak jest konieczne, aby dokładnie znać obowiązujące limity. Osoby, które ściśle ich nie przestrzegają, mogą mieć pomniejszone świadczenie, a w niektórych przypadkach będzie ono nawet odebrane. Ile zatem dokładnie można dorobić?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ile można dorobić do emerytury i renty? Limity obowiązujące od grudnia 2022

Limity dorabiania do emerytury i renty zmieniają się co kwartał i są ustalane na podstawie minimalnego wynagrodzenia z kwartału mijającego. Według ogólnej zasady świadczeniobiorca nie może dorobić więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia. Przekroczenie tego limitu skutkuje pomniejszeniem świadczenia, a zarobki przekraczające 130% minimalnego wynagrodzenia wiążą się z całkowitym zawieszeniem świadczenia. Od grudnia 2022 oznacza to, że:

  • świadczeniobiorca może dorobić do 4536,50 zł,
  • świadczenie będzie zawieszone przy zarobkach powyżej 8424,90 zł.

Praca na emeryturze. Kto może dorabiać bez ograniczeń?

W przypadku emerytów, limity dorabiania do emerytury dotyczą wyłącznie seniorów pobierających wcześniejsze świadczenia. Bez ograniczeń dorabiać mogą:

  • emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),
  • osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych lub inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową,
  • osoby pobierające renty rodzinne, które przysługują po osobach uprawnionych do ww. świadczeń,
  • renciści pobierający rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Dorabianie do emerytury i renty. O czym jeszcze trzeba pamiętać?

ZUS przypomina również o obowiązku informowania o dorabianiu do emerytury lub renty. Jeśli wiesz o tym już w momencie składania wniosku o świadczenie, należy to odpowiednio zaznaczyć. Jeśli natomiast podejmujesz zatrudnienie w późniejszym okresie, ZUS powinien być poinformowany o tym fakcie w jak najkrótszym terminie. W tym celu możesz skorzystać z formularza ZUS EROP. Co więcej, do końca lutego każdego roku, wymagane jest dostarczenie zaświadczenia o wysokości dochodu za rok poprzedni.

Więcej o: